כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

מאורווה לישוב

הבתים הראשונים

הלוואה מברלין

הבתים הראשונים

חשש מעין רעה

הפועלים הראשונים

אמבטיה לילדה מחלב

"מושב משגיחים טיפוסי"

89


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא