כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

ראשונים מספרים


ראשוני המתנחלים

התקנות הראשונות

'' כפר-סבא של הספקולנטים''

יהודי ירושלים

חורבן ראשון

הגלימה

קורות לילה אחד

חתונה ראשונה'' - - - והנה אוכל אנוכי לבשרהו כי האגודה על כפר-סבא נתייסדה על האמת לתכליתה לנטוע באיארעס (פרדסים) שקדים, תותים, זיתים וגפנים...''


29


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא