פוסטר: עם עובד

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945

תערוכת ספרי ''עם עובד'' כפר-סבא, 1945Disclaimer

תערוכת ספרי ''עם עובד'', כפר סבא , אפריל 1945


והיו ספרי ''עם עובד'' בביתך!

תערוכת ספרי עם עובד, כפר-סבא, אפריל 1945
תערוכת ספרי ''עם עובד'' בועידה החקלאית הששית
של הסתדרות הפועלים החקלאיים בכפר-סבא


בויעדת החקלאית
דבר, יום רביעי , אפריל 18, 1945
סביב הועידה
בכניסה לבית הפועלים סודרו שני דוכני ספרים : האחד של ''עם עובד'' המבליט את שלל הספרות העולמית והעברית שפורסמה על ידו ומדגים בארון ספרים מיוחד את ספרי המדע ואת מבחר ספרי ''דבר'' מלפני היות הוצאת ''עם עובד''. הדוכן האחד מדגים את פעולתה של ספרית ''השדה'' ב-25 שנות קיומה. תמונתו של ב. כצנלסון מעל דוכן ''עם עובד'' ותמונתו של אליעזר יפה מעל ספרית ''השדה'' מזכירים יפה את מאמציהם ביצירת שני המפעילים הללו. ארגון אמהות עובדות סידר מזנון ליד הכניסה ועבודתן המסורה של החברות ראויה להוקרה מיוחדת.


ציר זמן: עם-עובד השנה הראשונה (1942)


שאלון, דבר, אוגוסט 8, 1943


עם-עובד: רשימה ראשונה, 1942

עם-עובד: שנה שניה, 1943

עם-עובד: שנה שלישית, 1944

רשימה בספריה ''מן המוקד'', 1943-44


עם מפעל "עם עובד"
דבר, אפריל 28, 1942


מגמתה ותכניתה של הוצאת "עם עובד" :
דברי הסברה בכינוס הפעילים
דבר, אפריל 6, 1942


הסופר/המחבר

הכותרת:

השנה (בעברית):

עם-עובד ספריות/סידרות:

Select Author (English):


עד היום: 4000 חותמים ל"עם עובד"

דבר, יום רביעי, אפריל 22, 1942

מהכפר ומהעיר מתקבלות יום-יום חתימות מרובות על שתי הספריות של הוצאת ''עם-עובד'', ''לדור'' ו''שחרות''. ואתמול נתקבלה למשרדי ההוצאה החתימה ה-4000.

מבתי חרושת רבים נתקבלו דרישות ''לבוא ולהחתים''. במושבים באר-טוביה וכפר-יהושע חתמו כל המתיישבים, ביניהם חתמו רבים על שתי הספריות, ''לנו ולבנינו'',

במושב של ''הפועל המזרחי'' '' שדה-יעקב'' חתמו כמעט כל חברי המושב.

היום מתחילים לחלק לחותמים את שני הספרים, הפותחים את הספריות.
צור קשר: lesliesmith466@gmail.com