כפר-סבא: מפה מצויירת, 1969

אזרח יקר!

מפה זו משקפת במקצת מתמונת כפר-סבא ונופה, בפרוס שנת השישים ושש ליסודה ולקיומה. מפת כפר-סבא הראשונה הוצאה לאור בשנת תשכ''ב (1962) לרגל הכרזות כפר-סבא לעיר. מאז נתחדשה עירנו, התרחבה והתפתחותה.

מפה זו מספרת במספר תמונות על התפתחותה הדינאמית של עירנו בשבע השנים האחרונות מאז היותה לעיר

המפה יוצאת לאור בימים של תנופת בנייה ויצירה, של קליטת עלייה מארבע כנפות הארץ ויצירת מקורות תעסוקה ועבודה של פיתוח מוסדות חינוך ותרבות ושל הרחבת השרותים ושיפורים. קליטת העלייה, ההתרחבות הכלכלית וההתפתחוות החברתית - מטילות עלינו אחריות גדולה ומהוות פתח של תקוה לגידול מוגבר ולהתפתחות נוספת של כפר-סבא בכל התחומים.

הננו מתברכים ב ''יש'', אשר כבר נעשה, אולם אין אנו אומרים די, עוד רבה המלאכה לפנינו.

הננו ערוכים להמשך בנינה של כפר-סבא ביתר שאת, כשהחזון והלהט של הראשונים נר לרגלינו, ועוז הנפש וכשרון-המעש של לוחמינו מאירים דרכינו.

מי יתן ונהיה ראויים לשאת משא היצירה, הבנין והשלום.

זאב גלר
ראש העיריה


היכל התרבות העירוני ''יד לבנים'' בבנינו

הבניין, ששטחו הכולל הוא כ-5000 מ''ר יכיל:

אולם תיאטרון וקונצרטים עם 1000 מקומות ישיבה, במה מסתובתת משוכללת, סידורים אקוסטיים וכל השרותים הדרושים לתפאורה, תאורה. חדרי שחקנים תאי הקרנה וכו'.

אולם זכרון. לידו אולם תצוגות. שני האולמות נמצאים בשני מפלסים הקשורים בכניסה הראשית של האולם. תכנון זה מאפשר בעת הצורך ניצול משותף של שני האולמות בימי זכרון ומועד מיוחדים.

אגף התרבות כולל: אולם הרצאות, חדרי חוגים, ספריה עירונית למבוגרים וספריה עירונית לנוער, אולם קריאה ועיון. אגף זה מהווה יחידה שקטה ונפרדת, שאותרה מסביב לחצר הפתוחה.