ספריה ראשונה: כפר-סבא

דף הבית

הספריה הראשונה, 1917

מועצת העבודה כפר-סבא

מועצת הפועלים, כפר-סבא

המועצה המקומית, כפר-סבא

ברוך פריבר

נתן רפפורטDisclaimer

ספריה ראשונה: כפר-סבא


1917


Friends that Baruch Priver and Nathan Rapaport First  kindergarten in Kfar Sava, the House of Nathan Rapaport First public library in Kfar Sava, the house of Nathan Rapaport
שורה ראשונה (מימין לשמאל) ברוך פריבר, הספרן הראשון; יוסף פריבר;
רחל בן אסתר, גננת; רחל סקיבין; נתן רפפורט.
שורה שנייה: אברהם קמינסקי ; בלתי ידוע; יואל בן-יעקב: צולם ב-1914.
גן הילדים הראשון, בבית רפפורט בכפר סבא.
הגננת: רחל בן אסתר
בית רפפורט, הספריה הראשונה בכפר סבא

ראשיתו של הספריה הראשונה בכפר-סבא היתה קשורה לתאריך תרע''ז (1917). הקימו גולי יפו-תל-אביב ספריה זמנית בחורשת (פרץ פסקל) האקליפטוסים. קבוצה מורים הביאו איתם ספרים מ"שער-ציון", תל-אביב-יפו.

photo of notepaper header, Shaar-Zion Library, Yafo photo of stamp of Shaar-Zion Library, Yafo

לאוסף הזה, כנראה, הוסיפו ספרים מהספריה שהיו בבית של נתן רפפורט שנמצא בכפר-סבא, לא רחוק מהיער.

קרובו של נתן רפופורט, מר זקש, תרם 500 פראנק זהב לזכר רעייתו רחל זקש המנוחה לייסוד ספריה, שנקראה ע''ש רחל זקש. הספרן הראשון היה ברוך פריבר.

view of Kfar Sava, c.1921

פריבר: כדי להגדיל את הספריה נערך נשף-תה ליד ערימת השקדים. שולחן גדול כוסה מפה לבנה ועליו מיחם גדול מלא מים רותחים. כולם נתכבדו בכוסות תה ותרמו לטובת הספריה. בכסף הזה נקנו ספרים חדשים. פריבר אז היה בן 24. כשהוא היה בן-17, נקטעה יד ימינית שלו בטפלי במנוע הבאר בפרדס קרול, בפתח תקוה. האלו עכשיו הוא היה גם האיש קשר בין שתי ספריות האלו.

דוב סקיבין:
Bookcase in House of Rapaport

אמנם היו לכל אחד מאתנו ספרים, שהביא אתו מחוץ-לארץ והיינו מחליפים בינינו, אבל זה היה סידור דל ולא נוח ביותר. באנו איפוא, לידי הכרה שנחוצה לנו ספריה צבורית, אלא שלא היה ביכלתנו לרכוש ספרים חדשים. והנה בא המקרה לעזרתנו. - בפטרבורג מתה אשת נעוריו של הציוני הידוע זקש (שהיה בשנים האחרונות שלפני פרוץ המלחמה ב-1939 סגן מנהל בנק אשראי בתל-אביב). הוא היה דודו של חברנו נתן רפפורט ואמר לשלוח לנו סכום כסף להקלת מצבו. חברנו לא רצה לקבל מתנות. לכן מסר לו מר זקש 500 פרנק זהב שיקים בהם לפי ראות עיניו, מוסד בארץ-ישראל לזכר רעיתו המנוחה. רפפורט מסר את הכסף ליסוד ספריה בכפרנו, שנקרא ''ספרית רחל זקש''. ציידנו אותה בספרים החדשים. לשם-כך ערכנו נשף-תה בחצרנו ליד ערימת השקדים. הוצאנו שולחן גדול מכוסה מפה לבנה. רעיתי העמידה עליו מיחם גדול מלא מים רותחים. אל המשתה נאספו ובאו כל אנשי המקום. גם בעלי כרמים מהחוץ, והירושלמיים בכללם. כולם נתכבדו בכוסות תה ותרמו לטובת הספריה, איש כרצונו. כך נאסף סכום ניכר הודות ליזמת רעיתי. בכסף הזה קנינו ספרים חדשים.

ספריה זו נתקיימה עד המלחמה הקודמת בביתו של נתן רפפורט, עד שהוכרחנו בפקודת השלטונות הצבאיים לעזוב את המקום.

כשבאו אכרים מהגליל להוציאנו בעגלותיהם מהמושבה, שנמצאה בקו האש של החזית, נטלו עמהם גם את הספרים, בהבטחה, שאם ירצה השם, כשנשוב לכפר-סבא אחרי המלחמה, ישיבו לנו את הספרים. לעת עתה ישמשו לרוות את הצמאון התרבותי של אנשי הגליל, שאצלם מורגש מחסור בספרים. כששבנו לכפר-סבא אחרי המלחמה היה הכל הרוס וחרב. לא היה מי שיוכל לתת את דעתו לכנס את נפוצות הספריה שלנו, כי העיקו עלינו מחסורים גדולים הרבה יותר. על כל פנים השלמנו בסיפוק עם העובדה, שספרינו מביאים תועלת לתושבי הגליל ולא נשדדו במלחמה בידי זרים, כמו שנשדדו רהיטינו.

הספריה בחורשה , כמו בית-הספר הזמני התקיים חצי שנה בלבד. והספרים שלהם נעלמו לגליל.


Book 4


אגב, דב סקיבין ורעייתו מאשה אורלוב שלחו שלוש הבנות שנולדו להם עד אז לגן ולבית הספר בחורשה:
נחמה, בת 3 להגן מחלקה א' ; אביבה, בת 6, למחלקה א' ; יהודית, בת 9 וחצי, מחלקה ג'
אפילו עם התנאים הגרועים בחורשה, מלחמה, מגיפה, וכו', הגננות והמורים התנהגו כמקצוענים. נתנו ציונים, תעודות, ואפילו הערות!
אביבה קיבלה טוב מאד להנהגה, טוב לשקידה, והערה: אינה מתאימה לעלות למחלקה ב'
יהודית קיבלה טוב מאד להנהגה, טוב מאד לשקידה והערה: מתאימה לעלות למחלקה ד' וטעונה בחינה בחשבון.

Book 1

ספרנו
ספרי קריאה לשמנה שנות למוד בבית-הספר
חברו על-ידי
יש''י אדלר, י. יחיאלי,
פ. אורבך, מ. קרישבסקי,
בהשתתפות
הד''ר נ. טורוב
הוצאת ''ועד החנוך''
ספר ראשון
מהדורה שמינית בשנוים ותקונים
מדרגה ב'
יפו, ארץ-ישראל, התר''פ. דפוס א. איתן וס. שושני

Book 2

שעורי הסתכלות
וידיעת המולדת
לשלש שנות הלמוד הראשונות
מאת
י. אוזרקובסקי, מ. קרישבסקי
וי. יחיאלי
(מורי ביה''ס העירוני לבנות ביפו)
הוצאת ''קוהלת''
הספר יצא לאור
בסיוע אגדת ''אחיעבר'' בניו-יורק
יפו, א''י דפוס א. אתין - התרע''ב

Book 3

בן-עמי
מקראות המחודשות
ששה סדרי מקרא לבית-הספר העברי
מאת
א. גוטמן (ש. בן-ציון)
ספר שני
במשעול
ירושלים
בהוצאת המחבר בארץ-ישראל

 בן-עמי : ספר שלישי :בארחות החיים

בן-עמי :
ספר שלישי :
בארחות החיים

בן-עמי : ספר שלישי :בארחות החיים

בן-עמי :
ספר שלישי :
בארחות החיים

ספורי המקרא

ספורי המקרא
(עם ציורים)
לילדים
נסודרו ע''י
י. ח. רבניצקי, ח.נ. ביאליק, ש. בן ציון
חלק ראשון
HEBREW PUBLISHING COMPANY
Eldridge Street, New York 50-52
1919

תרגילי חשבון א

הוצאת ''הקהלת''
תרגילי חשבון
שנה א'
סודרו ע''י
א. פפר וי. יחיאלי
ובהשתתפות מ. קרישבסקי
ירושלם
התרס''ז

תרגילי חשבון ב-ג

הוצאת ''קוהלת''
תרגילי חשבון
לשנות הלמוד ב'-ג'
חוברו ע''י
א. פפר, מ. קרישבסקי וי. יחיאלי
מורי ביה''ס לבנות ביפו
ירושלם
התרס''ח [1908]

שעורי ההתעמלות

שעורי ההתעמלות
שעורי הקיץ למורים ולמעמלים
יפו, אב-אלול תרע''ג
שעורי ההתעמלות
הוצאת מרכז אגדת המורים וההסתדרות להתעמלות ''מכבי'' בא''י
יפו, א''י - דפוס א. אתין. - התרע''ג (1913)

חלק הראשון : התעמלות שודית, נכתב על-ידי צבי אורלוב (נשרי) .
שיעורי התעמלות היה הספר הראשון בעברית על חינוך גופני.
צבי אורלוב היה האח הגדול של מאשה (אורלוב) סקיבין. גם היה המורה הראשון לספורט של
הגימנסיה העברית הרצליה.

יום ההתעמלות, 1917
שיעור התעמלות בבית הספר למהגרים
ביער האקליפטוס בכפר-סבא (1917)

שפת ילדים

פ. ברגמן - ש.ח. ברכוז
שפת ילדים
ספר למוד לקריאה ולכתיבה
היברו פאבלישינג קאמפאני,
ניו-יארק
Hebrew Publishing Company
50-52 Eldridge St.' New York

ספר האגדה

ספר האגדה
מסודר ומפורש על ידי
י. ח. רבניצקי
וח. נ. ביאליק
כרך א'
ספר I II

מהפרוטוקולים באסיפה מורים ב' סיון, תרע''ז - Wednesday, May 23, 1917:
האסיפה מוסרת למורה בבין שיסדר את הספריה להתחיל בחליפת ספרים. המורה בבין מציע להחליף פעמיים בשבוע, ביום שני וביום השלישי אחה''צ משעה 1-2. הזמן הזה היא קבוע גם בשביל קוראים בלא תלמידים.

ישיבת המורים כ''ח תמוז תרע''ז [Wednesday, July 18, 1917]:
סגירת הספריה:
המורה בבין: מציע להחזיר את הספרים שקבלנו מידי ברוך [פריבר] לידו ואת הספרים שקבלנו מ''שער-ציון'' להחזיר לועד הספריה. ה' גטמן: מציע לפנות למר ב. יפה שירשו להשאיר כאן את הספרים שנלקחו מ''שער-ציון'' על אחריותו של מר ברוך פריבר. הצעת ה' גטמן מתקבלת.

ישיבת המורים ה' אב תרע''ז [Tuesday, July 24, 1917]:
: היו''ר ה' בבין מציע את סדר היום:
ה' בבין: מודיע, כי הספריה נסגרה ביום השני.

ישיבת המורים י''ד אב , תשע''ז [Thursday, August 2, 1917]:
נוכחים כל המורים:
ה' בבין מוסר דו''ח ''פעולות הספריה'' . בס''ה היו לספריה 104 קוראים, והם 94 תלמידי ביה''ס. הם קראו 487 ספר. בכלל נתקלקלו ונתלכלכו הרבה ספרים. אבדו 4 ספרים, 7 ספרים לא החזרו אל הספריה כי לקחום קוראים אתם בעזבם את כפר-סבא. המורים בבין ו[אהרן] יונה מוסרים כי עברו על ספר הפרוטוקולים ולא ראו שום דבר בלתי מתאים... ובכן הם .... לאשר את ספר הפרוטוקל. האספה מאשרת את ספר הפרוטוקולים.

נתן רפפורט

מקור: כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל

נתן רפופורט נולד בשאוולי שבליטא בבית אבי-אמו הרב יוסף זכריה שטרן. אביו, הרב יעקב דוד רפופורט, היה הרב בקהילה זימל. למד בישיבת אביו ואחר כך בישיבת טלז שבראשה עמד אז הרב אליעזר גורדון, ורכש ידיעה רבה בש''ס ובפוסקים.

...

היה מן הראשונים שהתיישבו במושבה החדשה כפר-סבא ושם נטע כרם גם בשביל אביו הרב, שחסך ממשכורתו הדלה לשם מצוות יישוב ארץ-ישראל. קיבל על עצמו עבודות שונות במושבה ואחרי שעבר זמן מועט כבר ידע את כל הסביבה וקיבל על עצמו את השמירה. יחיד היה עובר רכוב על סוסו בכל הסביבה ושומר על כפר-סבא ועל כרמי עין-חי. מביתו הקטן (בן שני חדרים, והוא אותה שעה כבר בעל משפחה) מסר חדר לספריה ואחר-כך לגן-ילדים. כשחלק מן המגורשים מיפו התיישב בכפר-סבא מסר את ביתו הקטן לרשות הוועד. במלחמה הלך עם משפחתו לחדרה וגם שם נתמנה שומר. ...

בימי המאורעות ביפו היה בכפר-סבא. ביום שלישי, 3 במאי 1921, עזב את כפר-סבא ועבר לעין-חי. ביום רביעי יצא לפתח-תקווה ושם נכנס ל''הגנה''. ביום חמישי בבוקר, בשעת ההתנפלות, בעמדו בשורות הראשונות של המגינים, נפצע קשה ומת באותו יום.


1933


בכפר
דבר, מרץ 3, 1933
כפר-סבא: ספרית ועד התרבות (ועה''ת) שעל יד מועצה פועלי כפר-סבא (מ. פ. כ''ס) רכש כ-100 ספרים חדשים - מדע, פדגוגיקה ופילוסופיה. בס''ה בספריה למעלה מאלף כרך, והיא היחידה במושבה.

כפר-סבא
דבר, מרץ 23, 1933
הפעולה התרבותית
ועדת התרבות שע''י מ. פ. כ''ס מקייימת באמצעיה ספריה ציבורית היחידה במושבה. בספריה כ-1000 כרך וכ-50 קוראים קבועים להרחבת הספריה לא נעשה השנה בלום בעיקר בגלל חוסר חוסר מקום מספיק. החדר בו נמצאת הספריה משמש גם אולם לקריאה במשך השנה נתקיימו - 41 הרצאות מהן - על ידיעת הארץ והמולדת - 14, על נושאים פוליטיים - 13, מוסיקה - 9, ספרות ומדע - 5.

שעורי ערב לעברית נערכים שלוש פעמים בשבוע. מבקרים כ-50 תלמידים, ביניהם הרבה לא-חברי ההסתדרות ומבני המושבה. המורה הח' צבי ברזובסקי. בידיעת השפה ניכרת התקדמות רבה, ובעיקר בין בני העליה החדשה.

במקהלת הפועלים משתתפים 25 חבר וחברה. השיעורים ניתנים ע''י הח' קפלן פעמים בשבוע. ועדת התרבות משתתפת בתקציב ההוצאה של המקהלה. בין הנוער לא נעשה במשך השנה האחרונה כמעט כלום. הסיבה: חוסר מדריך קבוע וחוסר תשומת לב מצד המוסחות והחברים האחראים לפעולה ההסתדרותית במקום . הדברים טעונים תיקון בהקדם.

בישיבות האחרונות של ב''כ ועדות התרבות, מזכירויות הקבוצים ושליח העולים החדשים - דנו על כך.


צור קשר: lesliesmith466@gmail.com