ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


חוזר מספר 37/5

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות; מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

1.לשומר:

בתקופה זו אשר אנו חיים בה, רבות הן האחריות של השומר. לישוב העברי אורבות סכנות רבות. גורל הנפש והרכוש היהודי בידך הוא. חיי נאמן לתפקידך ולארצך בשעה חמורה זו.

2.חשבונות:

ועדי הסניפים מתבקשים להמציא למזכירות את חשבונותיהם בעד חודש אפריל 1937.

3. מסים:

החברים מתבקשים לסדר את מסיהם בעד חודש אפריל 1937.

4. כלבים:

החברים הרוצים לרכוש כלבי שמירה, מתבקשים להרשם במזכירות.

5. נשק:

החברים הרוצים לקנות נשק ולהבות מהנחה הנתנת לחברי הארגון, עליהם לפנות למזכירות הארצית.

6. תמונות:

החברים שהצטלמו ביום אספה המיסדת של הארגון, מתבקשים לפנות את התמונות.

7. בקשות:

בהתאם לסעיף 14 פסקא ''ד'' מתקנון הארגון, הננו מפנים את תשומת לב החברים לרשימת המבקשים.
הרשומים להלן: פנו בבקשות לקבלם בתור מועמדים לארגון. החברים שיכולים למסור אינפורמציה על המבקשים, מתבקשים להמציא את האינפורמציה למזכירות.

1. אשכנזי דוד בן 28 פועל חקלאי גר בנס-ציונה.
2. זיגמן אהרן בן 28 פועל חקלאי גר בפתח-תקוה ממליץ גולדברג.
3. גוטמן ליאון בן 38 מקצוע נגר פתח-תקוה ממליץ בילסקי גרובר.
4. סלור משה בן 30 מקצוע שומר פתח-תקוה ממליץ בילסקי גולדברג.
5. ליקבורניק דב בן 29 פועל חקלאי פתח-תקוה ממליץ סורקיס.
6. ליפשיס פיביש בן 25 חקלאי פתח-תקוה ממליץ סורקיס פיק.
7. אקרמן ישראל בן 28 מקצוע אורג פתח-תקוה ממליץ סורקיס.
8. ושלר פיביל בן 23 פתח-תקוה ממליץ גרובר, אסטריכר.
9. ברושמן ברנרד בן 23 פועל חקלאי פתח-תקוה ממליץ ביאלסקי.
10. דמבו אליעזר בן 32 שוטר רדיו-טלגרפיסט תל אביב.

8. בסניפים:

השרון הדרומי
ביום ג' 11.5.1937 בשעה 11 לפ''הצ תערך פגישת חברים בקלמניה. החברים מתבקשים לדיק בזמן.
בב''ח

כל שמוש בתוצרת חוץ, הורס את קיומנו בארץ


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com