ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

תקנון: ארגון שומרים עברים כללי בארץ ישראל

-1-


עמודים: | [1] | [2] | [3] | [דף הבית]


1.השם:

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל

2. המטרה:

א. לאגד את כל השומרים העברים העוסקים במקצוע השמירה.

ב. לדאג למצב הכלכלי והחברותי של החברים ולשפר את תנאי העבודה.

ג. לפקח על כך שעבודת השמירה שמוצאת לפועל על ידי חברי האגודה תעמוד על הגובה הדרוש של האחריות באופן שהאגודה תרכוש מצד נותני העבודה את האמון הדרוש ביחס לטיב עבודת חבריה.

ד. להרחיב את שטח הפעולה ע''י רכישת מקומות עבודה חדשים

ה. הוצאה לאור ספרות מקצועית.

ו. יסוד סניפים בכל הארץ.

ז. לדאג שהחברים וסוסיהם יהיו מובטחים באחריות

3.הרכב האגודה:

האגודה מורכבת מאנשים העוסקים במקצוע השמירה בפועל.

4. הנהלת האגודה:

האגודה מתנהלת ע''י ועד פועל, ועדי סניפים, מועצעה ואספה כללית.

5. ועדים מרכזיים:

ועד פועל מועצה ואספה כללית.

6. הרכב ועד הפועל:

א. ועד הפועל מורכב מחמשה חברים הנבחרים ע''י אספה כללית.

ב. ועד הפועל נבחר למשך שנה אחת.

7. תפקידי ועד הפועל:

א. להוציא לפועל את החלטות שנתקבלו ע''י המועצה והאספה הכללית.

ב. לפקח שהסניפים והחברים יתנהגו לפי חוקי האגודה.

ג. להופיע בתור מוסד רשמי לפני השלטונות, המוסדות והצבור.

ד. לסדר את החברים בעבודה.

ה. ועד הפועל מוסר דין וחשבון מעשי וכספי בכל חדשיים.

8. הרכב המועצה:

א. המועצה מורכבת מחברי ועד הפועל בצירוף בא-כוח מכל סביף.

ב. באי-כוח הסניפים למועצה נבחרים פעם בשנה ע''י חברי הסניף.

9. תפקידי המועצה:

א. לאשר או לדחות את הצעות והפועלות של ועד הפועל.

ב. לסיע לועד הפועל בעבודתו.

ג.לקבל או לדחות כל בקשה להספח בתור חבר לאגודה.

ד. למנות ועדות שונות.

ה. לחלק את השמירה לאיזורים

10. ישיבות המועצה:

המועצה תתאסף לא פחות מאשר פעם בחודשיים, או בכל פעם שועד הפועל ימצא לנחוץ להזמינה.

11. הרכב הסניפים:

הסניף מורכב מהחברים השומרים באיזור השייך לסניף הנ''ל.

12. ועדי הסניפים:

א. כל סניף בוחר בועד הסניף המורכב משלשה חברים.

ב. ועד הסניף נבחר לזמן של שנה אחת.

ג. ועד הסניף הוא בא-כוחה של האגודה באיזור הנ''ל.

ד.ועד הסניף מוסר דין וחשבון שבועי מפעולותיו לועד הפועל.

ה. ועד הסניף מפקח על השמירה ואחראי באיזור הנ''ל.

ו. ועד הסניף מוצא לפועל את החלטות ועד הפועל.

13. חברות:

בתור חבר לאגודה מתקבל כל איש הרוצה לעבוד בשמירה.

14. קבלת חברים:

א. הרוצה להיות חבר באגודה עליו להגיש כתב בקשה בצירוף מכתב המלצה משני חברי האגודה התומכים בו בתור מועמד לאגודה, - 3 תמונות-תעודת בריאות ומס שאלון.

ב. ועד הסניף מעביר את הבקשה עם הערותיו לועד הפועל.

ג. ועד הפועל מפרסם את שמות המועמדים ע''י חוזר. חודש ימים אחרי הפרסום דן ועד הפועל על הבקשה.

ד. במשך החודש הנ''ל הרשות בידי כל חבר להתנגד לקבלת איזה מועמד שהוא על ידי הגשת נמוקים בכתב לועד הפועל.


עמודים: | [1] | [2] | [3] | [דף הבית]


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com