ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


חוזר מספר 37/3

עלון 19.4.1937:לשומת לב החברים; אספת שומרים; שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים
55/3/1/5/ת

1. לשומת לב החברים:

בהתחשב עם המצב הפרוע וההפקרות, ביחס לרכוש היהודי בארץ, עם מצבו הקשה של השומר הבודד בימים האלה, ולמרות מספר הגדול של שומרים העסוקים כיום בשמירה, אין בטחון בנקודות ישוב היהודי.

אחרי שיחות-אספות-התיצויות, באנו לידי הכרה שמן ההכרה לשנות את דרכי השמירה בארץ.

לשם כך צריך בראש וראשונה לארגן את כל השומרים לארגון אחד, שבו יודרך, יאומן ויוכשר השומר.

ע''י גוף מאורגן, מאומן והנהלה שובה, נוכל לעמוד נוכח כוחות מהרסים ומתנקשים במפעל היהודי בארץ, - ולשפר את תנאי השמירה והשומר.

הצלחתנו תלויה בזה, שכל שומר, בין שהוא בארגון ובין שהוא מחוץ לארגון, יעזור לנו לגשם את התפקיד האחראי שקבלנו עלינו ע''י זה שהשמירה שתוצא לפועל תהיה במסירות ובאנמנות.

2. אספת שומרים

באספת השומרים שנערכה בנתניה ביום 21.3.1937 החלט להכריז על יסוד ארגון שומרים, שיכיל בתוכו את כל השומרים העברים בארץ. האספה המורחבת שנערכה ביום 6.4.1937 בתל- אביב אישרה את החלטת האספה הקודמת על דבר יסוד ארגון שומרים.

3. שם הארגון

''ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל''

4. נשיא כבוד

מר אברהם שפירא נבחר בתור נשיא כבוד של הארגון.

5. ועד הפועל

לועד הפועל נבחרו החברים:
1. יעקב בן-אריה, 2. טרטקובסקי יוסף, 3. ביאלסקי, שלום 4. היניך יעקב 5. רוטשילד אברהם דרוין אברהם סגן.

6. מועצה

למועצה נבחרו החברים:
1. קלימן דב 2. אושרוב שלמה 3. דרוין אברהם 4. גרבובסקי פנחס 5. גולדברג יוסף 6. נתנזון אלימלך 7. חסון משה 8. מרגושילסקי שמואל 9. ברשד יעקב

7. חבר שופטים

בתור חבר שופטים נבחרו החברים:
מר אברהם שפירא, מאירי מרדכי, סוטיצקי יוסף

8. ועדת הבקורת;

לועדת הבקורת נבחרו: 1. ברשד יעקב 2. אקסלרוד ישראל 3. גרובר אברהם

9. מסי הארגון

1. מס כניסה לירה אחת.
2. מועמד משלם 500 מיל בהתקבלו בתור מועמד ו-500 מיל בתור חבר.
3. מס חדשי 2% מהמשכורת.
4. מס שאלון 100 מיל.

10. בסניפים

פתח-תקוה: ביום 10.4.1937 נערכה אספת שומרי פתח-תקוה ושכונותיה. לועד הסניף נבחרו: גולדברג יוסף, ביאלסקי שלום, וגרובר אברהם.
השרון הדרומי: ביום 16.4.1937 נערכה אספת שומרי השרון הדרומי. לועד הסניף נבחרו: דרוין אברהם, מרגושילסקי שמואל וחסון משה.
חדרה: ביום 17.4.1937 נערכה אספת שומרי חדרה. לועד הסניף נבחרו: טרטקובסקי יוסף דרוין דוד הופשטטר אפרים.

בב''ח

חתימה


דעו קיומינו בארץ, הוא על תוצרת הארץ

תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com