ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל


עלון 22.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים
178/8/1/5/ת

חוזר מספר 37/8

1. שמוש בנשק:

באחריות המוסרית והחוקית של שמוש בנשק.

אסור בהחלט להשתמש בנשק, השומר צריך להראות התאפקות בשמושו, שקול דעת ורגש אנושי גם בשמן הכי רציני. לפני החלטתך עליך לזכור היטב, למרות שהנך חושב את עצמך מוצדק לירות, הפעולה כשהיא לעצמה, אם היא גרמה לאבדות בנפש או לא, מוכרחה לשמש נושא לחקירה משפטית, ועליך יהיה להוכיח, שפעלת בהתחשבות אנושית ושקול-דעת, ופעולתך היתה רק מתוך הכרח בלבד.

השמוש בנשק, היא אחראית רבה. ליורה צפון עונש חמור בכל מקרה גם אם הוכיח את צדקתך. העונש הוא ממאסר עד עונש מות.

אם הנך הותקף וחייך בסכנה, ואין לך שום אמצעי אחר להציל את חייך, עליך יהיה להוכיח לפני בית המשפט, שנשקפה לך סכנה, ויכולתה לקבל פצע רציני, העלול לסכן את חייך.

אם הנך הותקף ע''י איש יחידי מזוין בנשק או ע''י אנשים מזוינים בנשק או פגיונות מקלות כבדים, שיכולים לגרום פצעים. גם במקרה זה תשטרך להוכיח את צדקך בשמוש בנשק.

אם הנך יורה באיש המתנפל עליך בפגיון או מקל כבד, הצטרך להוכיח ששום הגנה אחרת לא היתה לך בכדי להגין על חייך.

2. המועצה

ביום ג' 29.6.1937 תתקים ישיבת המועצה במשרד הארגון.

3. בסניפים

השרון הצפוני:
ביום שבת 19.6.1937 התקימה אספת חברי סניף השרון הצפוני בנתניה. נבחרו ועד הם: ברשד יעקב 2. גרבובסקי פנחס, 3. בלום שמשון בתור סגנים כספי יהושע וויס אברהם.

פתח-תקוה:
ביום ד' 23.6.1937 תתקים הרצאה על הנושא הכלב בתפקיד של שומר והצגת תרגילים על ידי שני כלבים גזעיים. הנואם מר בירקין.

4. הודעה

הננו מפנים את תשומת לב החברים, שכל השאלות שהתעוררנה בקשר עם החשבונות יהיו מכריעים קבלות ופנקסי הראשים של הארגון. בלי קבלה לא תוכר שום תביעה.

בב''ח

חתימה


תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com