כפר-סבא: שנת הבראשית


| התוכן | עמוד הקודם

החרות

ב' אייר תרס''ט 11 במאי 1909

 החרות, ב' אייר תרס''ט 11 במאי 1909

| התוכן | עמוד הקודם |