כפר-סבא: שנת הבראשית


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חבצלת

HAVAZELETH
חבצלת, ינואר 18, 1895 (5655) כ''ב טבת התרנ''ה, NO. 15

יפו

עמוד קיז (117)

במכתבי הקודם בחבצלת גליון השנים עשר הודעתי להקוראים כי נגמר מקנה כפר-סבא ע''י מר קרלינסקי וכבר העלוהו בערכאות על שם יהודי, ועתה אחשוב לא למותר לדבר עוד דברים אחדים אדות הענין הזה הנחשב לרב הערך בעיני כל איש, אכרים מומחים אחדים שבקרו את הכפר הנזכר הללו את אדמתו מאד, ויאמרו כי הנה טובה מאד וגם מוכשרה לנטיעות ולמזרע תבואות, אך לבד כל המעלות הטובות שימנו ''לכפר-סבא'' עוד מעלה יתרה לו כי הנהו קשור בזכרונות קדומים יקרים וחביבים ללב כל איש עברי. שם הכפר הזה מובא מספרי יוסף הכהן וספרי חז''ל הלא הוא הכפר שממנו עלה הארי יהודה המכבי ואשר בו נלחם ינאי המלך עם חיל אנטיוכוס וינצחו, והוא הכפר אשר הורדוס בנהו אחרי כן וישכלל את יפיו, ומרוב חשיבותו הסב את שמו על שם אביו ''אנטיפטרוס''. גם בתלמוד יזכר שם הכפר הזה: תניא אמר ר''מ מעשה בשקמה של ''כפר-סבא'' שהיו מחזיקין בה טומאה וכו' (נדה דף ס''א ע''ט).

 חבצלת, ינואר 18, 1895 (5655) כ''ב טבת התרנ''ה, NO. 15

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא