עם-עובד: רשימה ראשונה


| עמוד הבא

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא''י: עם-עובדאל הקורא העברי

לאחר עבודת הכנה מסוימת מכריזה עתה הוצאת ''עם עובד'' על תוכניות פעולותיה הקרובות

אין להרבות דברים על מה ולמה ראתה ההסתדרות להתחיל במפעל תרבותי חדש בעצם הימים אשר אנקת- אחים חנוקה מגיעה אלינו ממצרי הגיטאות, ממחנות פליטים וממשברי-ימים, והאויב מנופף חרבו על השארית שבמולדת. לא מתוך הסחת הדעת מן הפורענות אנו באים בשעה זו להניח נדבכים חדשים בבניננו . אותו כוח המצווה עלינו את החיים ואת העמידה מול אויב הוא המצווה עלינו התגוננות והתבצרות רוחנית. ובימים שישובים יהודים נחרבים וקני תרבות עברית נשמדים, אנו נדרשים לכך יותר מבכל זמן. הוצאת ''עם עובד'' שנוצרה בכוחה של ההסתדרות, לשם סיפוק צרכיו החינוכיים והתרבותיים של כלל העובדים, מבקשת להיעשות מנוף ליצירתנו הרוחנית, להשכלתנו ולעילוי חיינו

: עתה מודיע ''עם עובד'' על ארבע ספריות

א) לקורא המבוגר ב) לנוער
ג) לילד ד) כתבי תנועת העבודה

א. ספריה לדור

‏ממיטב הספרית העברית חחיה. מבחר המחשבה הסוציאליסטית בימינו, יצירות מופת של ספרות העולם, ישראל בתפוצותיו ובארץ, חיי עמים, תנועות ואישים, מגילות הזמן, שאלות חיינו. הספריה תכיל מקור ותרגום רומנים וספורים, אוטוביוגרפיות וספרי זכרונות; מונוגרפיות היסטוריות, מדיניות וסוציאליות; מחקרים בסוציולוגיה יהודית, ‏דברי עיון ובקורת ; מאספים ספרותיים-חברתיים.

‏רשימת ספרים ראשונה

‏מעשים ומגמות - דיונים בשאלות חיינו. ‏פרקים מעבודת ירח-העיון של של ההסתדרות. ספר בן 400‏ עמודים. המשתתפים: ד. בן-גוריון, א. גולומב, ה. דן, א. זברסקי, י. טבנקין, ב. כצנלסון, ג. מאירסון, ‏ש. מרגולין, פ. נפתלי, ה. פרומקין, א. רבינוביץ, ב. רפטור.

‏ח. הזז : ריחיים שבורים. כנוס ראשון ‏מדברי המספר : דורות ראשונים; שלולית גנוזה ; החשבון; ‏אשמנו; עיר ובהלות ; הגלגול ; רחמים הסבל; התייר חגדול


| עמוד הבא

1

עם עובד: רשימת ספרים ראשונה '
הרשימה הזו מופיעה בספר "מעשים ומגמות'', עם עובד, תש''ב (1942)
וגם בעתון ''דבר'', אפריל 1, 1942