מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

עבדתי את ענין סדור-המהגרים וגם אלה שבאו מקושטא באוניות, עד אחרי חג הפסח תרע''ט

כח. מספרים אחדים. זכר הנעדרים.

בקיץ תרע'ז נמצאו בכפר-סבא בזמנים שונים משש מאות עד 750 מהגרים, בסוף הקיץ נתרבו ע''י זה שהתחילו לגרש תמיד את היפואים שישבו בפ''ת, ובאמצע החורף אחרי הגירוש האחרון מפ''ת נמצאו בכ''ס כ-1500 נפש, ולאט לאט נפתחו ע''י זה שאחדים נסעו שומרונה, אלה ה מתו במגפה, ונשארו רק 1300 נפש.

במשך כל הקיץ נולדו רק 4 ילדים, ושתים הפילו תיכף אחרי היריות הראשונות.

מניסן ע''ז עד כסלו תרע''ה נפטרו בכ''ס 9 נפשות ובמשך זמן המגפה בחורף ב-5 חדשים נפטרו 239 נפשות. סה''כ 248 נפשות.

בינם נחשבים גם המנוח קאן מסיביר והילד ספקטור, וחיים לוי שכלם נהרגו ע''י פצצות במשך החורף הנורא ההוא

בין אלה נמנה גם הצעיר יוסף פריבר מכ''ס, שעזר הרבה לועד הסניטרי לטפל בחולים והשתדל להצילם ונחלה בטיפוס גם הוא ונגזר מארץ חיים.--

בל בחדרה אע''פ שהרבה חלו בקדחת נתרפאו כמעט כלם, יען כי העזרה המדיצינית שנתנה בבית החולים היפה והמרווח, וגם המצב הפחות או יותר נורמלי

76

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא