| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ב. התישבות המהגרים בכפר-סבא

סוף סוף, ע''י השתדלות ה' דיזנגוף, השיגו רכבות עבור המהגרים שהתגוללו בראש אל עין, ובמשך כשבועים נסעו כלם הגלילה והתפזרו שם בערים ובמושבות, ובכן רכזתי את כל כחותי בנוגע למהגרים שהתיישבו בכ''ס, ופעמים בשבוע הלכתי לכ''ס לסדר שם עד כמה שאפשר את בנין האהלים והמים וכדומה.ובעיקר לחלק שם את התמיכות, בכסף. מבין התושבים נוסד סניף ועד ההגירה שבראשו עמד האדון צ. א. סלור שהתמסר לעבודה זו, וע''י עזר מר ברוך פריבר, אכר צעיר בעל-רגש ולב, שגם הוא התמסר לעזרת המהגרים והרבה פעל עבורם בשבועות הראשונים, ומדי בואי לשם עזרו הם ע''י בענין התמיכות. ובעיקר פעל ה' סלור בעזרתו המדיצינית והפוליטית. בהיות לו השפעה על הממשלה בטול-כרם, היה תמיד משתדל עבורנו וכל גזרה שגזרו עלינו - וזה היה דבר רגיל מאד - היינו שולחים אותו, כמובן עם מספר נפוליונים בכיסו, והגזרה היתה מתבטלת. וכן התמסר לעזרה מדיצינית וחנם טפל כל הזמן במהגרים החולים מלבד בעד הרפואות היה משלם לו ועד ההגירה.

היות והגרוש היה בניסן בתחילת הקיץ, ובכ''ס לא היו די בתים, ובכן הוכרחנו לבנות אהלים וסכות מאקליפטוסים, שביערות הצעירים שסביב המושבה, שברצון או לא ברצון הרשו הבעלים לקחת ענפים לתכלית זו חנם, רק שלא יעקרו עצים שלמים.

המהגרים בתחילת התישבותם היו באמת מהכחות היותר פרודוקטיבים שביפו. וכל אחד ואחד עשה לו סכה

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

7


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא