מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

אחרי כשעה שקטה החזית ורק התותחים הוסיפו להעריש את העמדות-וחפירות ההגנה כרגיל והפצצות שרקו באויר המושבה כמו תמיד, אבל אנחנו הבינונו שההתקפה שהיתה לא הצליחה ותקותנו חלשה, והמקרה הזה אע''פ שלא היה הראשון, היו מקרים שכאלה רבים במשך כל החורף, אבל הפעם היה זה באופן יותר חזק וגם התקוה היתה יותר חזקה. גם הפעם כמו בפעמים אחדות חבש המפקד את סוסו וחבשו כל האפיצרים את סוסיהם וכל חפציהם והיו מוכנים לברוח, אבל אחרי ששקטה המלחמה הסירו את החפצים, ושבו אל הבתים והכל נהג כמו מקדם.

כד. הגרוש האחרון.

עבר הפסח והתקוה להגאל בקרוב פגה מלבות רבים והרבה החליטו לנסוע. אז השתדלנו עוד הפעם בנוגע לעגלות של יהודים, ואחרי שאלה באו, סרב הקהל עוד הפעם לנסוע ובקושי גדול נסעו אחדים עם העגלות ששכרנו בזכרון במחיר גבוה מאד, יען כי סכנה היתה לבוא אלינו מפני היריות, שנפלו תמיד פצצות בדרך קלקליה,וגם הבדיקות בדרך שעשו בעגלות אנשי הצבא שנמצאו בכל הדרך. ובכל זאת סכנו את עצמם ארבעה צעירים מגן- שמואל ומסביבות זכרון ובאו עם עגלותיהן אלינו ואנחנו מלאנו את העגלות האלה בחפצי המהגרים שנסעו קודם בעגלות הצבא. ואנשי-הצבא שנהגו את העגלות היו שונים: יש שנתנו לקחת את כל החפצים שיש למשפחה אחרי שפיסנו אותם במתנה, ויש שלא נתנו כלל לקחת חפצים. וכן נסעו הרבה משפחות וחלק גדול מחפציהן נשאר

64

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא