מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

את הנהלת בית החולים קבע ע''ע הצעיר מר רוזינצויג, שהתמסר כלו לזה. ככה נצלו מאות אנשים ממות, ואחרי שראינו ברכה בעבודתנו, עבדנו עוד ביותר מרץ ורצון.

כא. הפצצות.

עוד לא נתפטרנו מהמחלות האיומות האלה והנה צרה חדשה קמה עלינו. האוירונים התחילו להשליך פצצות במושבה, וכן נהרג ילד אחד ושני אנשים נפצאו קשה. וגם התותחים התחילו לירות לפעמים לתוך המושבה . כן נפצע קשה, ואחרי ימים אחדים נפטר, המהגר אחריו . קאן מסיביר,בזמן שחפר קבר עבור מהגר שמת באותו יום, ופתאום התחילו יריות והוא נפצע פצעים אנושים ע''י שרפנל והשאיר אלמנה ויתומים.

מעל לראשינו עפו פצצות תמיד כל החורף משני הצדדים עד שכבר היינו בקיאים בכל שמותיהם, והרגשנו בזמן שפצצה עברה באויר. ידענו להעריך את גודלה, בת כמה סנטימר היא, וגם מאיזה מקום היא יוצאת לפי הקול של היריה ששמענו, וכמה זמן לקח עד שעברה מעל ראשינו. ימים שלמים עברו ופצצות עפו מכל הצדדים ואנחנו היינו לנו תחת זמזומם את חיינו הרגילים, ונישן לנו את לילתינו בזמן שכל הלילה ירו בתותחים כבדים והפצצות נפלו סביב המושבה, ונצוצות נתזו גם לתוך המושבה. פעם הנני רץ לי לסדר איזה ענינים ולא שמעתי שום קול יריה והנה קול שריקת פצצה מעל לראשי, ובין רגע התפוצצה איזה אמות קרוב אלי, ועשתה בור

52

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא