| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

א. הגרוש ויסוד ועד ההגירה

ביום ז' ניסן תרע''ז נגזרה גזרת הגרוש מיפו. חלק מהגולים נשאר בפ''ת, וחלק מהר והתישב בכפר-סבא, היות והמושבה הזאת היתה היותר קרובה ליפו, שנמצאת מחוץ לסנג'ק ירושלים וגזרת הגרוש לא חלה עליה. והמותר נסע הגלילה, מפני שלא חפצו להגלות פעמים, והתרחקו ממקום המלחמה ומארעותיה. ועד ההגירה המרכזי נוסד עוד ביפו בימים האחרונים לפני הגרוש, ואח''כ העבר לפתח-תקוה. חביריו היו מחברי ועד הסיוע וועד העיר היפואי, ה''ה: דיזנגוף, שמעון רוקח, אברהם לב, שמואל אשכנזי, בצלאל יפה, י''ד הורביץ והמורה גרינפלד מפ''ת. לפקידים נמנו: למנהל חשבונות מר ד''ב פולני, מזכיר מר מ.ז. גדארד, גזבר בפעול מר א. ברזילי. לעניני כ''ס נמניתי אני, כותב המגילה הלזו. חברי ועד הסיוע האמריקני שגם הם נכנסו לועד ההגירה, מסרו תיכף את קופת הסיוע לרשות לועד ההגירה. אח''כ הוציא מר דיזנגוף גם מידי הממשלה הטורקית כספים וקמח עבור המהגרים. עוד קודם שהועד הסתדר בכדי להתחיל בעבודת העזרה שלו, מלבד המצאת עגלות ורכבות, תיכף בבואי לפ''ת השארתי את משפחתי בפרדסו של אכר אחד, ידידי מכבר שנתן לי להתישב זמן מה בפרדסו. מהרתי רגלי לראש אל עין, מקום שהמהגרים הנוסעים הגלילה חכו לרכבות ימים אחדים, ורעבים -וצמאים היו שוכבים תחת השמש הלוהטת. לבי נשבר בקרבי מהמראה הזה, וזרם של דמעות נשפך מעיני, וקללה נמרצה ממרירות הלב

5

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא