| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

דבר אל הקורא

במחברתי זאת לא באתי ליצור איזה יצירה לשם ספרות, היות ואינני סופר וגם אינני נחשב בין המחברים. חפצתי בזה רק להעלות על הכתב את המקרים היותר כללים, שקרו לכלל חגולים בכ''ס וקצת מעבודות העזרה שנתן להם מצד ועד ההגירה, יען כי בכדי לספר את הכל צריך לכתוב ספר גדול, אבל לזה לא הייתה לי עכשיו האפשרות. ומפחדי פן במשך הזמן ישכח כל הפרק המענין הזה בדברי הימים שלנו מאין לסופר דברי הימים שום מקור לשאוב ממנו את ידיעותיו בנוגע לחיי הגולים במקום היותר עשיר במאורעות הזה, לכן עלה על דעתי לכתוב המחברת הלזו, היות ואני הייתי בין המהגרים ויודע את כל השתלשלות ההגירה בכ''ס מראש וער סוף.

רוב העסקנים היו רק זמן ידוע בכ''ס, אבל אנכי יצאתי עם חמהגרים מיפו ושבתי האחרון מחדרה ובהיותי מזכיר ומוציא לפועל של ועד ההגירה, לכן ידועים לי ההשתלשלות של המאורעות עם פרטיהם ופרט-פרטיהם, ואע''פ שיודע אני בעצמי שלא עשיתי בזה עדיין דבר שלם, אבל פטור בלא כלום גם כן אי-אפשר. ובכן בתור עד ראיה הכינותי עבור ההיסטוריון חומר בעד פרק אחד.

המחבר

4

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא