מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כדאי בשביל זמן קצר שכזה להטלטל למקום רחוק ומי יודע מתי ישוחרר המקום ההוא. מספרנו גדל עד אלף וחמש מאות נפש. אבל הצפיפות היתה עד להחנק והגשמים שטפו בלי רחמים. הארוה ובית התבשיל היו מלאים אנשים וחבילות עד אפס מקום, באהלים שתי משפחות באהל, ומתבישים בתחילה אחד מהשני ואין אפשרות להחליף לבנים או בכלל בגדים, וככה ישננו בבגדינו שהלכנו כל היום והעיקר, אין די מים לכביסה ולרחיצה כי גם לשתיה השגנו מים בדוחק. אמנם פחדנו מאד מהפרצות איזה מחלה. אבל התקוה לגאולה קרובה היתה בעוכרינו ולא עלה כלל על דעתנו לעזוב את המקום הזה, היות ואין שום ישוב עברי קרוב לנו. ולהתרחק עד הגליל פחד כל אחד ואחד, אולי יצטרך להשאר עוד זמן רב בגלות, ופה הלא הצבא האנגלי עומד מאחורינו, רק רבע שעה רחוקים מאתנו. יעשו רק שעל אחד ונושע.

טז. החזית בכפר סבא

סוף סוף גורשו התורקים גם מפ''ת והם נסוגו אחור והחזית נעשתה בכפר סבא. אנשי הצבא הטורקים שכבר טעמו טעם גנבה וגזלה בעין גנים ובפ''ת, כששבו לכ''ס היו איומים, חמסו-גזלומכל צד. אנו השתדלנו לפני השרים שכבר הכרנו אותם, אבל אזנם היתה אטומה. חיל אחד התנפל גם על האדון סלור וכידון בידו וחפץ להרוג אותו. ורק בדרך פלא השתמט מידו ונצול. לביתי התפרצו 6 אנשי צבא מזוינים בלילה. שנים אחזוני

37

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא