מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

יב. עבודת ה''סוחרה'' (אנגריה)

לאשרי התישב איזה חדשים לפני הצרות הללו בכ''ס חבר הועד המרכזי בפ''ת, מר ש. אשכנזי, ששב מהגליל, ששם נהל הוא את כל עניני ההגירה של המהגרים שנתישבו בגליל. וכמובן היות והוא אדם עסקן ידוע וחבר הועד המרכזי ומי שהיה חבר ועד העיר ביפו וועד הסיע וכו', לכן נפלה ממני רוב האחריות, היות ובידו היתה ההנהלה הראשית של כל עניני המהגרים בכפר-סבא, אע''פ שהייתי גם הלאה המוציא לפועל את כל עניני ההגירה כמו קודם. אבל לולא הוא שעזר לי הרבה בעבודה, מי יודע אם הייתי נשאר בחיים היום מרוב עמל ויגון ומעבודה בלתי נורמלית שכזו. ולא הייתי כותב כיום את הקורות אותנו בגיא-צלמות ההוא

בסוף חשון, שבוע אחרי ההליכה לטול-כרם, אחרי שהטורקים הוכו ונסוגו אחור, עברו את כפר-סבא הרבה בורחים מהחזית, וספרו את אשר קרה להם ובקשו לחם. אנחנו אמנם פחדנו הרבה מהתנפלות הרעבים האלה, אבל לאשרנו רק גדודים קטנים עברו דרך מושבתנו, ורובם הלכו בדרך-המלך ע''י קלקליה. התקוה לגאולה התגברה בנו עד מאד. אבל פתאם קבלנו פקודה ללכת לעבוד אנגריה, לעשות ע''י כ''ס חפירות הגנה. כמובן לא חפצנו. אז באו אנשי צבא והכריחו אותנו ואת כל הכפרים הקרובים לעשות חפירות ביער. וכן גשר בכפר קרוב. מתחילה באו ותפסו לעבודה זו, ואח''כ סדרנו את זה ע''פ תור וכל יום הלכו כו''כ אנשים לעבוד. הבורחים הוסיפו לעבוד דרך

27

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא