מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מונחים על קרקע האהל, לא אוכל כבר לכחש, צדק השומר הטוב: '' עבדתי אתמול בשקדים, מספרת המהגרת, לקטתי כל היום, ולא אכלתי, כמו שהפלחים אוכלים כל היום, ואח''כ הם ממלאים מתחת שמלותיהם שקדים כמה שיואכלו שאת. ואני רק את 10 השקדים הללו לקחתי'', והורידה את עיניה. אני, כמובן, אמרתי לה: ''שלה בתור יהודיה ובפרט בתור מהגרת, אסור לקחת אפילו שקד אחד לביתה'', והבטחתי להשומר שאני אקנוס אותה. אז הלך הוא בשביעת רצון. אחרי שיצאתי משם ופניתי ללכת הביתה ראיתי את נשי הפלחים שעבדו בשקדים אצל האכר ס. הולחות ושרות ומתחת שמלותיהן נופלות שקדים רבים, ואז ראה גם ה' ח. והראה לי באצבע. כלומר ראה מה בין בני לבן חמי.

ט. עשית לבנים ובנין הבתים

הדאגה לחורף המתקרב התחיל מנקר במוחנו, ואחרי התיעצות בישיבות אחדות של ועד ההג' המרכזי החלט: להתחיל לבנות בתים בכ''ס על המגרשים הצבוריים וכן על מגרשי האכרים, ולקחת מהם שטרות שבזמן של שנים אחדות ישלמו עבור הבנינים שנבנה להם. והנה נוסח של מכתב שנשלח אלי מטעם ועד ההגירה המרכזי בנוגע להכנת לבנים:

פ''ת ג' אלול, תרע''ז. N320

למר קליונר, כפר-סבא,

''הנני מאשרים בזה את הודעתנו, כי אנו נכונים לקנות לבנים מכל מי שחפץ להכין אותם במחיר 4 בשליק

18

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא