מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תורה נוסד על ראש ההר מצד צפון, בארבעה אהלים, ומורי הת''ת היפואית הטיפו לקח לתלמידיהם.

אחרי שנסגרו בתי הספר עזבו המורים את המקום ונסעו הגלילה ולקחו אתם גם את העליצות שהיתה בקיץ בכ''ס, כי כל זמן שהם היו במושבה היו מטילים בערבי שבתות צעירים וצעירות ושרים שירים, וצחוק ילדותי היה מתפרץ לעתים קרובות מבין העליזים האלה. ולרגע אתה שוכח שמהגר הנך, וכל הגזרות והנדודים נשכחים, ומתחילים חולמים ע''ד ארץ ישראל חפשית, ע''ד עתיד יפה וכו'.אבל בקורי הז'נדרמים מדי פעם בפעם הזכירונו ע''י הכאות בשוטיהם את המצב האמתי שבו היינו נמצאים, וגרשו את כל החלומות היפים והתקוות מלבנו.

ח. קטיפת השקדים

בקטיפת השקדים התעסקו הרבה מהגרים הם ובניהם ובנותיהם, והעבודה הזו הכניסה להם איזה בשליקים לכיסם, לצרכיהם היותר נחוצים. מאלה שעבדו בשקדים לא הורדנו את תמיכתם אע''פ שהרויחו מעט, מפני שהמשכורת היתה קטנה מ-2 עד 3 בשליקים ליום. עלי להזכיר פה בשבחם של האכרים ברוך פריבר ושינפין יצחק שהעסיקו בעבודת השקדים אצלם רק מהגרים, בו בזמן שחבריהם סקיבין וזטלר ועוד העסיקו רק מהפלחים, שגם בלעדי עבודה זו היה להם כל טוב וישבו להם במנוחה בכפריהם.

הרבה מהגרים היו עסוקים בשמירת השקדים והיו שומרים מצוינים שמלאו את תפקידם באמונה ועמדו על משמרתם במקומות היותר רחוקים מהמושבה שהשמירה

15

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא