| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא
אנשים היו צריכים לעבוד בה בכדי להוציא מים. ואחרי שראיתי שקשה לצרף ששה אנשים שישאבו מים ביחד, ועוד בחפצנו להמציא עבודה למהגרים, העמדנו מבינם 6 פועלים בשכר, שעמדו ושאבו מים כל היום לכל''דחפין'' ושלמנו להם שכרם מהקופה הכללית, שהיה לנו חשבון מיוחד ''שאיבת המים ותקון המשאבה''. את הפועלים היינו תמיד מחליפים מפני שני טעמים, ראשית שאלה שעבדו ינוחו, ושנית בכדי שכולם המסוגלים לזה ירויחו מעבודת המשאבה, בעבדם יום בשבועים. השגת המים בשפע היה מביא לנו ברכה רבה מפני שכולם התרחצו וכבסו את בגדיהם, והנקיון שמביא לידי טהרה הביא גם לידי בריאות וב-8-7 חודשים של הקיץ מתו רק 9 נפשות, מצב יותר טוב מהמקומות היותר מבראיאים שבכל העולם. וצריך לזכור שהיינו במצב של גלות. וגם פחד תפישת ה''פרר'', שמדי פעם בפעם בקורנו הז'נדרמים והפחידונו, והדבר היה נגמר אמנם באיזה נפוליונים, ובקבוקים ארק... אחדים.

ז. בתי הספר בכפר-סבא

בהשתדלות ועד ההגירה המרכזי וועד החנוך נוסדו שני בתי ספר לבנים ולבנות לחדשים אחדים, מיוחדים במינם. הם היו ביער על ראש ההר שלפני הכפר, בסוכות בנויות מעצי אקליפטוסים בין העצים עצמם. גם גן ילדים היה לנו. הכל כמו ביפו - לא חסר דבר... גם תלמוד

14

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא