| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא
לחדרה ושם התקיים כל זמן היות המהגרים שם, עד שחרור הגליל, ועם שוב המהגרים ליפו שב גם בית התבשיל למקומו. נחוץ להזכיר פה כי בזמן האחרון נהל את בית התבשיל בכפר-סבא מר משה דוד כהן מיפו, שהתמסר באמת לעבודה זו, וגם חלק שם חלב וכדומה לחולים וחלשים בזמן המגפה, עד הגרוש האחרון.

ו. המים

בכ''ס היתה באר, וע''י גלגל הוציאו ממנה מים לשתיה, לרחיצה וכו'. זה הספיק למושבה הקטנה ולצרכיה הפעוטים. אבל - אחרי שהתחילו להתרבות המהגרים, שלאט-לאט עברו מפ''ת לכ''ס, וכן גם מהגליל ממקומות שונים באו הרבה מהגרים שסבלו שם, בין מהאויר הרע ובין מהנהלת הסניפים של ועדי ההגירה במקומות שונים, ואולי עוד איזה טעמים, איך שהוא הדבר ומספר מהגרים בכ''ס עלה מ-600 עד כ-750 באמצע הקיץ. אח''כ נתמעטו קצת מפני שהלכו לפ''ת להתיישב שם בסתיו בפחדם מהגשמים. אבל איך שהוא ונחוץ היה לנו הרבה מים להשקות את העדה, ובפרט כשהתחילה עבודת הלבנים, הנה לבנינים לחורף, נחוץ היה הרבה מים. ובכן הודעתי את זה לועד המרכזי בפ''ת, ואחרי שהתיעצנו בדבר, החליטו להביא את המשאבה מתל-אביב יחד עם המוטור ולסדר משאבה גדולה עם מוטור שיספיק די מים לכל צרכינו. בסדור המוטור היו עכובים שונים ואע''פ שהביאו את רוב חלקיו לכ''ס לא עלה בידנו להעמידו, אבל תקנו את המשאבה עם עיד הגדולה מקורה שלמה, ו-5-6

13

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא