| התוכן | עמוד הקודם


דפים מפנקס, מאת שמעון קושניר, דבר, אוגוסט, 1934

קושנר במשמרת מאי 1934. השני מימין שמעון קושניר. שלוש מימין שאול טשרניחובסקי
בצילום שמעון קושניר במשמרת בכפר-סבא, 1934.
קושניר יושב שני מימין, שאול טשרניחובסקי שלישי מימין.


נסגרה הדלת מאחוריך, מאת שמעון קושניר...
דבר, 4 אוגוסט 1934

נסגרה הדלת מאחוריך..., מאת שמעון קושניר. דבר, 4 אוגוסט , 1934

לפני כס המשפט, מאת שמעון קושניר
דבר, 5 אוגוסט 1934

לפני כס המשפט, מאת שמעון קושניר, דבר, 5 אוגוסט , 1934

במחיצת חברים, שכנים ושוטרים, מאת שמעון קושניר
דבר, 7 אוגוסט 1934

במחיצת חברים, שכנים ושוטרים, מאת שמעון קושניר, דבר, 7 אוגוסט , 1934

מכלא לכלא, מאת שמעון קושניר
דבר, 8 אוגוסט 1934

מכלא לכלא, מאת שמעון קושניר, דבר, 8 אוגוסט, 1934

כאן אסור לחשוב! מאת שמעון קושניר
דבר, 10 אוגוסט 1934

כאן אסור לחשוב! מאת שמעון קושניר, דבר, 10 אוגוסט, 1934

בתאים ובחצר, מאת שמעון קושניר
דבר, 14 אוגוסט 1934

כאן אסור לחשוב! מאת שמעון קושניר, דבר, 14 אוגוסט, 1934

בניקוי בורות-השופכין, מאת שמעון קושניר
דבר, 15 אוגוסט 1934

בניקוי בורות-השופכין, מאת שמעון קושניר, דבר, 15 אוגוסט, 1934

אנו עולים ושבים, מאת שמעון קושניר
דבר, 16 אוגוסט 1934

בניקוי בורות-השופכין, מאת שמעון קושניר, דבר, 16 אוגוסט, 1934

ימים אחרונים, מאת שמעון קושניר
דבר, 22 אוגוסט 1934

ימים אחרונים, מאת שמעון קושניר
דבר, 23 אוגוסט 1934


קושניר במשמרת מאי 1934. הוא ישב בשורה ראשונה ראשון משמאל
בצילום: קושניר במשמרת מאי 1934.
קושניר יושב בשורה ראשונה, ראשון משמאל
| התוכן| | עמוד הקודם |