המועצה המקומית - כפר סבא דין וחשבון מהפעולות
בשנים 1946-1944

התוכן

עם הדין וחשבון
המועצה ומוסדותיה
חוקת המועצה וחורי עזר
איזור השיפוט ואוכלוסיה
כספים: תקציבים, דו''ח של המבקר, הלואות, עבודות ציבורית, רכוש המועצה
חינוך: בריאות, הזנה, מועדון, לימוד החקלאות, בועד החינוך, בי''ס ''מזרחי'' ומעון לילדים
אישפוז ועידוד הילודה
בית חינוך תיכון
תרבות
שיכון
עזרה סוציאלית
שיפורים ונטיעות
הועדה לבנין
אספקה
הקהלה
בית משפט השלום
למען החייל
ארגון העובדים
תעשיה
ליגה למלחמה בשחפת, מגן דוד אדום, מכבי-אש
בית העברה לילדים
ליובל העשרים של השרון
לתולדות כפר-סבא
כנפיים לכפר-סבא
הודעות מוסדות שונים (המשלימות את הדין וחשבון)
מפעל המים
מודעות

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים


תצלום: בית המועצה המקומית בכפר-סבא (הבית הראשון במושבה)| עמוד הבא