כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

 קבוצת פועלים ומתישבים ב-1914

קבוצת פועלים ומתישבים ב-1914 (שורה ראשונה מימין לשמאל) ברוך פריבר ואחיו יוסף, רחל בן אסתר (גננת) רחל סקיבין ונתן רפופורט. (שורה שנייה) אברהם קמינסקי, בלתי ידוע, ויואל בן-יעקב.


הייתי צריכה להביא מהבאר. שאבתי מים

בעזרת חבל באורך 20 מטר, אך הדלי נפל לבאר. בלית-ברירה חלבתי את הפרה ורחצתי את הילדה בחלב. זו היתה האמבטיה הראשונה של ילדתי.

''מיד לאחר הלידה חזרתי לעבודתי - מבשלת, מכבסת ועובדת בשדה ובלול'' .

קבוצת הפועלים הראשונה

פועלים עבריים בודדים עבדו בכפר-סבא למו הימים הראשונים. כל עוד נדדו המתנחלים בין כפר-סבא לפתח-תקווה נדדו עמם גם פועליהם. אחרי שנבנו הבתים הראשונים במקום השתקעו בכפר-סבא גם פועלים וביניהם קבוצת פועלים בנימין רן, שהיה אחד מהם, מספר, כי היחסים בינם לבין האיכרים ונותני העבודה היו טובים ולבביים,

הפועלת הראשונה במקום היתה מרים ברץ (לבית אוסטרובסקי), שעבדה אצל הוריה יחד עם הפועלים שבאו מפתח-תקווה.

על ההרוי שהיה בכפר-סבא באותה תקופה מספר אחד הפועלים דאז, יוסף הכט, (שהיה במרוצת הזמן מפקד ה''הגנה'') :

''בימים ההם היתה כפר-סבא ישוב קטן, חבוי בתוך בקעה מוקפת גבעות נטועות שקדים, וחורשת אקליפטוס יפה סוגרת על הרחוב היחיד מצד זרום, קסם מיוחד היה בה, ירוקה בקיץ ואפרורית בחורף, כצבע עצי השקדים אחרי השלכת, ובאביב היתה מתעטפת בצעיף לבן וצח כשלג של פריחה. נעים היה להשקיף מראש גבעה על הסביבה הנהדרת, להזין עיניך במראה הנפלא ולנשום את האוויר הרווי תערובת ניחוח של פרחי שקדים, אקליפטוס ופרחי בר, השטוחים לפניך כמרבד רב קסמים.

''משני צידי הרחוב היו מפוזרים בתי המתיישבים, 16 במספר, 'חאן' ובאר על-ידו, על המגרש הציבורי. נוסף על משפחות האיכרים ועובדי הציבור היו כמושבה חצי תריסר פועלים קבועים, אשר עבדו בחפירת בורות, בהוצאת יבלית, בנטיעה, בעידור, בזיבול הכרמים ובשמירה על הפרי, כל עוד הפרי היה על העצים.

''מקום מגורי הפועלים היה במטבח הפועלים - פינת ה'חאן' מגודרת בלוחות, כשני מטרים על ארבעה, ובה דרגש, אשר שימש שולחן ביום ומקים לינה בלילות. המעון הזה לא הצטיין בנוחיות מיוחדת, אולם היה הולם את רמת השכר והחיים של אנשי עליה שנייה. לשכת עבודה לא היתה וענייני העבודה 99


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא