כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

ישראל משה גולדשמידט ואברהם שמואל המבורגר
ישראל משה גולדשמידט
אברהם שמואל המבורגר


סבא, אשר הרבה זכרונות קדומים מדברי ימינו קשורים בה שמה נשא כבוד ותהילה המלך המנצח אלכסנדר את מלאכי השלום הירושלמיים ובראש כולם הכהן הגדול שמעון הצדיק ותהי ישועה גדולה לישראל ותגבר ידם על הכותים צוררי יהודה וירושלים, בעיר הזאת התגורר יהודה המכבי, אשר על-כן נקראת על שמו - גור אריה יהודה.

''דברי המחכים לתשובתכם,

''המזכיר טוביה סאלמאן, חיים אברהם צוועבנער, שמחה מנדלבאום, שמעון שלזינגר, חיים סאלמאן, אברהם המבורגר, צבי קורלנסקי.

המלאכים היו בדואים

זהבה דרויאן, בתו של דב ויינברג, מספרת :

'' בכל יום רביעי היה אבא רוכב על החמור, או יוצא בעגלה רתומה לסוס, לפתח-תקווה והיה מביא מצרכים לשבת ולכל ימי השבוע. בחורף, כשירדו גשמים, לא היו הפועלים ובעלי הקרקעות באים לעבודה וכשאבא היה נוסע פתח-תקווה לקנות מצרכים היינו נשארות לבדנו.

''והנה קרה שבוע אחד, שירדו גשמים עזים ובלתי-רגילים והם גרמו לשטפונות מרוב המים שהיו זורמים מההרים. ביום רביעי אי-אפשר היה לעבור את נהר הירקון ואי-אפשר היה להגיע לפתח-תקווה. חיכו ליום חמישי וחיכו ליום ששי והשטפונות לא פסקו. אמרה אמא : ,יש לי מעט קמח - נאפה לחם במקום חלות לשבת. יש לנו דג מלוח - יהיה במקום דגים לשבת. ביצים עם בצל ימלאו את מקום הבשר. מעט יין נשאר עוד משבת שעברה והכל יהיה בסדר'.

''אמא נהגה תיכף אחרי ארוחת הצהריים ביום ששי לערוך את השולחן לכבוד שבת - מפה לבנה, צלחות וסכו''ם, כיסות ליין, חלות מכוסות במפית מיוחדת, מנורה גדולה, שהיתה מיועדת רק לשבת ופמוטות, פתאום הכריזה בקול רועד : 'ברל, אין לנו נרות לשבת', הושלך הס בבית. אז אמר אבא בקול מתון ובבטחון : 'מילא, אלוהים יעזור', השעה שלוש אחר-הצהריים ואמא שואלת : ,'ברל, מה יהיה? אין נרות' - והתחילה לבכות, ואבא בשלו : 'אלהים יעזור'. אמא לקחה ספר תהילים וקראה בו בבכי. אבא ישב ועיין בש''ס. אני ואחותי ישבנו בחוץ.

''והנה אנו רואות שני בדואים דוהרים על סוסים ומתקרבים לכיוון ביתנו. נבהלנו ונכנסנו בריצה הביתה ואמרנו לאבא מה שראינו. הוא קם ויצא החוצה וסגר אחריו את הדלת, אמא הושיבה אותנו על ברכיה והרגיעה אותנו שלא נפחד,

79


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא