כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

 white dot


''מפי איכרים אלה התברר לשלום לייש, כי כמה מהשערותיו בוויכוחיו עם אהרוו דוד ועם אלכסנדר היו מתוך אי ידיעת הדברים על בוריים. לא כל האדמה הזאת נרכשה בידי קונים גדולים כדי לספסר בה. והתקווה שכפר-סבא תיהפך לישוב יהודי, אינה רק תקווה לעתיד לבוא, אלא לשנים קרובות ביותר, וקודם כל על-ידי הקונים הקטנים. שמח בלבו הרבה, שהנה עומדת לקום כאן, בקרוב, מושבה עברית חדשה, עוד פינת אחוזה, פינת בטחון לאדם יהודי, אם זעירה ואם גדולה, מפתן נוסף לכניסת יהודים. שדה קרב נוסף על כיבוש עבודה, על'וחי אחיך עמך'. מה גם שהוא עצמו היה בין אלה ששתלו כאן שתילים ראשונים''.

כפר-סבא ... יהוד ...

צבי נשרי מספר :

''ביום שבת אחד בשנת 1904 הציע לי ל. ג. להילוות אליו בטיולו לכפר סבא. עדייו לא הייתי שם ושמחתי להזמנתו. יצאנו לדרך. הוא פוסע פסיעות גסות כדרכו, עם רובהו על שכמו, שמא יזדמן לו בדרך ציד, ואני מדדה אחריו, מתאמץ שלא לפגר. עברנו את ה,באסה', הביצה הגדולה מצפון לפתח-תקווה עברנו את הירקון על פני חגשר, שנבנה לפני ביקורו של הקיסר וילהלם בארץ-ישראל הלכנו במשעולים, בשדות בר עברני כמה ואדיות - עד שהגענו לגדר צבר נמיכה, שהקיפה את אדמת כפר-סבא. - - -

,היינו מהלכים על גבעות ובעמקים ול. ג. מראה לי את החלקות חשייכות לו ולאחיו ולמכריו ומסביר את טיבו ותכליתו. עוד סיפר, כי אין מים בסביבה ואם יימצאו, יהיו עמוקים ויעלו ביוקר. לבסוף הגענו לצריף אחד גדול, ובקרבתו צריף קטן - יותר לא היה דבר בכל הסביבה. את הצריף הגדול חילקה מחיצת לשניים - בחדר אחד גרו האיכרים והשני שימש מחסן לצרכי אוכל וכלים. בצריף הקטן גרו הפועלים. בשבת היו רוב הפועלים והבעלים עוזבים את המקום. ואלה שנשארו היו פותחים לעתים בתגרה מתוך שעמום ומסתערים זה על זה. רוחם של הבעלים והפועלים היתה טובה עליהם לרגל עבודת היצירה. - - -

''כעבור זמן קצר קרא לי ג. והציע לי לנסוע לכפר-סבא ולהוביל לשם צרכי אוכל, כלי עבודה וזרעים. העגלה נועדה לסוס אחד, האולם לצידו, רתמו עוד סוס, שקנוהו אך לפני מספר ימים והיה עיוור בעינו האחת. יצאתי לדרך לפנות ערב. העגלה על כל אשר בתוכה התהפכה, והיה עלי לשוב להעמיסה. עם שקיעת השמש הגעתי עד גשר הירקון. כאן נפגשתי עם המנוח ר' ישראל בלקינד וחניכיו, יתומי

64


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא