רחוב סוקולוב

רחוב סוקולוב


עשור ראשון לעירייה

בישיבת מועצת העירייה (18,10,72) לקראת פתיחת שנת השבעים, סקר ראש העירייה ז. גלר את העשור הראשון לעירייה. הוא אמר :

''בבואי לסכם את העשור הראשון לעיר כפר-סבא אין לי אלא לציין, כי צדקו אבות העיר בוויכוח שהיה בשעתו בקשר להפיכת כפר-סבא ממושבה לעיר.

''עשר שנים עברו מאז הוכרזה כפר-סבא לעיר, והעובדות והמספרים מראים את הדרך שעברנו עד היום, התקציב הרגיל של העיריה לשנת 1972/73 מסתכם ב-12,500,000 ל''י ונוסף עליו תקציב פיתוח בן 23 מיליון ל''י. ב-1962/63 הסתכם התקציב הרגיל ב-2,847,000 ל''י ותקציב הפיתוח ב-782,000 ל''י.

''בעשור הזה נעשה זינוק גדול קדימה, הביסוס הועמק ואמצעי הפיתוח הורחבו. קצב הפיתוח הגדול נגרם, בלי ספק, בראש וראשונה מגיע כיום ל-3000 יחידות דיור ולעוד 1000 יחידות דיור שייבנו תוך שנה. בנייה זו חייבה אותנו לפתח שירותים ציבוריים נאותים ולתכנן אזורי מגורים מודרניים, כפר-סבא מונה כיום 27,500 נפש ותגיע תוך שלוש-ארבע שנים ל-40,000 - 35,000 נפש,

על חמישה מוקדים מתבססת בנייתה של כפר-סבא בעבר וסביבתם היא צריכה להיבנות גם בעתיד.

מרכז אדמיניסטרטיבי ופיתוח עירוני מוגבר -
מרכז חינוכי -
מרכז תעשייתי -
מרכז בריאותי -
מרכז תרבותי ונוער -
מרכז אדמיניסטרטיבי ופיתוח עירוני מוגבר : בעשור האחרון המשכנו בחיזוקו של המרכז האדמיניסטרטיבי על-ידי העברת משרדים ציבוריים נוספים לכפר-סבא, הוקמו מקלטים ציבוריים על שטח של 6000 מ''ר ונרכש ציוד לצרכי הג''א לשעת חירום בשווי של למעלה ממליון ל''י, נסללו 107,000 מ''ר כבישים חדשים, הונחו 40,000 מ''ר מדרכות, הוקמה רשת ביוב שארכה הכולל 40 ק''מ.

''מרכז חינוכי ; הפכנו להיות מרכז חינוכי על-יסודי ארצי. הפנימיה למחוננים, שהוחל בהקמתה בשנת 1966, מונה 160 תלמידים ועומדת לפני הרחבה ל-400 תלמידים. פנימיה זו קולטת תלמידים מ-40 ישובים בארץ, הלומדים בבית-הספר התיכון העיוני העירוני במקום. מטרת הרחבת הפנימיה - להפנות

420


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא