בית חולים מאיר

בית חולים מאיר


בית-החולים במלחמת ששת-הימים

בתקופת המתיחות שלפני הקרבות הועמד בית-החולים במצב הכן. צוות העובדים כולו תורגל לקראת קבלת פצועים ונפגעים. חדרי הניתוח, מחסני האספקה ובנק-הדם הוכנו לפעולה מיידית. בבוא הרגע פעל הכל כמתןכנן. במידה רבה תרמה לכך ההיענות האישית של צוות העובדיס נולו, החל ברופאיס וכלה בעובדי השירותים ובמתנדביס מקרב האוכלוסיה האזרחית. בבת-אחת סולקו הצידה בעיות של שעות נוספות, חופשות וכל שאר בעיות היום-יום והכל נתגייסו למאמץ עליון לקבלת נפגעי המלחמה - חיילים ואזרחים כאחד. תוך זמן קצר ביותר פונו רזב החולים האזרחיים ונוספו מיטות. הוכשרו אגפים חדשים והופעלו מתקנים ושרותי-החירום, שהוכנו, כאמור, קודם לכן.

המלחמה מצאה את בית-החולים בכוננות מלאה. כבר בבוקר יום ב', שבו פרצו הקרבות, הגיעו אליו פצועים והרוגים מבית-החרושת ''אלבר'', אשר הופצץ על-ידי מטוסים ירדניים. הפצועים אושפזו וניתו להם כל הטיפול הדרוש. על אף העובדה, שאחדים מן הרופאים הצעירים ומן האחיות גוייסו למאמץ המלחמה הכללי, לא ניכר חסרונם והנותרים מילאו את מקומם במלוא המסירות וההיענות. במסגרת ההכנות הכלליות סודרו במקום מקומות לינה לעובדי בית-החולים ואף לילדיהם, כדי שיוכלו להקדיש את מלוא זמנם ואונם למאמץ הרפואי,

האוכלוסיה האזרחית גילתה היענות למופת, בעיקר בתרומת דם. תורמים רבים הושבו ריקם במגמה לשמור על פוטנציאל מסויים למקרה של החמרת המצב. עזרה רבה הגישו נשי יע II ל וחברות מגן-דוד-אדוס, שעשו לילות כימיס בבית-החולים וסייעו במיטב יכולתן בכל אשר נתבקשו. כו התגייסו לעזרת בית- החולים גדנ''עים ותלמידי בתי-הספר לעזור בעבודות שירות שונות לפי הצורך.

בית-ספר לאחיות

ההתפתחות המרשימה בתחום הרפואה, שחלה בשנים האחרונות, במיוחד בכל הנוגע לחולים הזקוקים לטיפולים ולאישפוז ממושך בבית-החולים, מטילה אחריות כבדה על הצוות הרפואי ועל האחיות בבית-החולים. כל אלה מצריכים הכשרה מקצועית מעולה ומכאן הצורך בהרחבת בתי-הספר לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות.

בשנת 1964 התברכו תושבי השרון, אשר בריבם הגדול נהנים משירותי קופת'' חולים הכללית, במוסד חדש - בית-הספר לאחיות שליד בית-החולים ''מאיר '' ,

388


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא