אחד מחדרי בית היולדות

אחד מחדרי בית היולדות


בית-חולים ''מאיר'' בית היולדות.

שני מוסדות בריאות גדולים קיימים בעיר - בית-החולים ''מאיר'', שהינו בית-חולים כללי של קופת-חולים הכללית ובית-היולדות, שקדם לבית-החולים הכללי ושהוקם על-ידי הרשות המקומית ונמסר לרשות קופת-חולים. בראשית שנות השבעים, אחרי 22 שנות קיומו העצמאי סונף בית-היולדות לבית-החולים ''מאיר''

הרשות המקומית סייעה בפיתוחם של המוסדות הללו מראשית קיומם ודאגה לאמצעים להרחבתם. בשני המוסדות עשר מחלקות ובהן 500 מיטות, צוות רפואי בן 72 רופאים, 250 אחיות ו· 250 עובדים מינהליים ומשקיים. כיחידה רפואית שלמה מהווה בית-החולים ''מאיר'' מרכז רפואי אזורי, שייעודו לטפל באוכלוסיה של כרבע מיליון.

הצורך בהקמת בית-חולים לישובי השרון התעורר עוד לפני קום המדינה. אולם עם קום המדינה וזרימת העולים, ביניהם חולי ריאה רבים, החמירה בעיית האישפוז, ו''קרן-נכות'' נתבעה במפגיע להחיש את הקמת בית-החולים. ''קרן-נכות'' החליטה להקים בכפר-סבא בית-חולים לחולי ריאה שיכלול 240 מיטות, בשטח שהוקצב למטרה זו על-ידי המועצה המקומית.

עם קום המדינה לבש הרעיון צורה מעשית ובשנת 1949 הוכרזה תחרות על תכניות בניה והשתתפו בה טובי האדריכלים בארץ. חבר השופטיס העניק את הפרס הראשון לאדריכל זאב רכטר, הן על התאמת הבניין לתפקידו והן על צורתו הנאה. התכנית הוגשה לאישור משרד הבריאות והוא תבע בתוקף, נוכח גלי העליה הרבים, להגדיל את מספר המיטות ל-400 ויותר.

בשנת ,1952 קבעה ועדה מיוחדת של מרכז קופת-חולים בראשותו של ד''ר י. מאיר : ''אנו מניחים, כי 1,000 מיטות לחולי שחפת על אוכלוסיה של מיליון וחצי הן המינימום אשר ''קרן-הנכות'' צריכה להחזיק''.

מלאכת הבניה של בית-החולים התחילה בשנת 1950. אולם חל עיכוב בגלל הצנע והמחסור בחמרי בניין, וכן מחמת מצבה הכספי הקשה של ''קרן-נכות '' באותם ימים. ב-15 ביולי 1956 נחנך בית-החולים ועם הקמתו זכו קופת-חולים וכפר-סבא לאחד מבתי-החולים המסודרים בארץ. המוסד, המתנוסס על גבעה נישאה, משתרע על שטח של 100 דונאם וכולל 400 מיטות בשטח בנוי

386


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא