בית האכר (לשעבר)

בית האכר (לשעבר)


הוועד החקלאי. הוועד החקלאי פעיל רק בעניני עבודה והענינים הנוגעים אך ורק לחקלאים חברי התאחדות האיכרים בישראל, חברי הוועד החקלאי - ה''ה גוטמן, גולדשמידט, כהן.

בני כפר-סבא. בסוף שנת 1953 התארגנה קבוצת צעירים בני איכרים בעזרת ברית פקוח ''האיכר'' וחברת האיכרים ויסדה אגודה שתופית חקלאית כללית. מטרותיה העיקריות מטעים ומיכון.

בית האיכר בע''מ. החקלאים חברי התאחדות האיכרים רכשו מגרש גדול ובית ברחוב מרכזי במושבה ורשמו אותו בשם ''בית האיכר'' בע''מ. בשנים האחרונות עם הקמת הוועדה החקלאית נשאר הבית שומם ועזוב. אשתקד נמכרו הבית והמגרש והתמורה כרבע מיליון ל''י נמסרה למטרות שונות וחלק נכבד מהתמורה ניתן למען הקמת אנדרטה ל''ראשוני הבונים של הישוב''. האנדרטה תוקם בגינת הראשונים שעל-שמו של יצחק שיינפיין.

''משק''

אגודת ''משק'' בע''מ, אגודה שיתופית חקלאית, נוסדה בשנת 1936 , עם התחלת תנובת הפרי בפרדסיהם הקטנים של פועלי כפר-סבא.

חברות השיווק דאז לא הסכימו לעסוק בקטנות ולשווק פרי של פרדסנים קטנים אלה ובעלי הפרדסים הוכרחו למכור את פרי עמלם בפרוטות לקבלנים ערבים.

יוסף יודלביץ, שגם הוא היה בעל פרדס קטן, ראה את הקשיים שלו ושל חבריו הפועלים והחליט לייסד בכפר-סבא, אגודה שיתופית חקלאית לשיווק הפרי גם משטחי פרדסיס קטנים. הוא התקשר עם ''תנובה אקספורט'', ו''משק '' (השם שניתן על-ידי לאגודה) התקבלה כיחידה אחת ב''תנובה אקספורט''.

בכל שנות קיומה - ''משק'' היא האגודה היחידה בכפר-סבא שמוכנה לשווק פרי אפילו מעצים בודדים.

כחבר הנהלת ''תנובה אקספורט'' דאג במיוחד לסקטור המושבתי ועשה רבות למען חברי האגודה.

ל''משק'' יש כיום 37 חברים בעלי שטח פרדס של כ-500 דונאם.

לפי דיווח הוועדה החקלאית השטח החקלאי לסוף 1972 היא כ-8000 דונם מהם כ-5000 דונם הדרים והשאר גידולי שדה ליצוא.

380


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא