בית אריזת משוכלל של יכין

בית אריזת משוכלל של ''יכין''


הוועד החקלאי ממשיך לקיים את פעולתו, אך במסגרת מצומצמת, בעניינים הקשורים בענפים החקלאיים ובעבודה.

כפר-סבא החקלאית בשנות החמישים הראשונות

ב-1955 היו בכפר-סבא כ-4000 דונאם נטועים פרדסים נושאים פרי (כולל 700 דונאם של האפוטרופוס, שעברן לבעלות פרטית). אך אין נטיעה פרטית חדשה בגלל חוסר קרקע. הפרדסים נמצאים במצב שוב, הניבו הרבה והיו מעובדים יפה.

מגדלי תפוחי-אדמה בכ''ס ידועים בארץ. היבולים הראשונים בשוק מגיעים על פי רוב מכאן. נעשה נסיון להקדים את הזריעה בחודש ימים בכדי שנוכל לספק תפוחים לחג הפסח. השטח הזרוע תפוחי-אדמה למעלה מ-2000 דונמים, אחרי אסיף תפוחי האדמה זורעים בשנים. בגלל הביקוש הרב והשיווק לחוץ-לארץ גדל השטח והגיע עד למעלה מ-2800 דונמים, היבולים הגדולים של תפוחי האדמה הורידו את מחירי התוצרת ופגעו בהכנסות. המגדלים הגדילו לחשוב על הכנסת גידולים חדשים ובמזוחד על הכותנה. אבל חוסר הידיעות בגידול וחוסר מכונות חקלאיות הדרושות להצלחת הגידול הניעו את רוב החקלאים לדחות את התחלת הגידול לשנה הבאה. בכל זאת נזרעו 100 דונם כותנה ע''י

378


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא