­פיתוח כלכלי

תעשיה

חקלאית

מים


371


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא