אונים פנימיה חינוכית-מקצועית קדם-צבאית.

אונים פנימיה חינוכית-מקצועית קדם-צבאית.


מוסדות ארציים ואזוריים

''אונים'' פגימיה לחינוך מקצועי קדם-צבאי

נוסף לפנימיה הארצית העל-יסודית קיימים בכפר-סבא שני מוסדות חינוך של מרכז '' משען'': ''עלומים'' שנפתח ב- 1942, לילדים סעודיים ו''אונים'' שנפתח ב- 1948 . בהקמתו היה מוסד זה (ע''ש דוד מושביץ) מוסד קליטה חינוכי לילדים ניצולי השואה (''עליית הנוער'') ובמשך עשרים שנות קיומו, במתכונתו הקודמת התחנכו בו רבבות בני נוער. ב-1965 הפך המוסד למרכז חינוכי מקצועי קדם-צבאי, המוחזק בעזרת משרד העבודה וצה''ל.

''עלומים'' פנימייה לילדים של ''משען''·

חניכי''עלומים!'' לומדים בכל שנות קיומו של המוסד בבתי-הספר העירוניים וחניכי ''אונים'' למדו תחילה בבת-הספר בעיר אך מאז סונף המוסד לאגף החינוך של משרד העבודה, לומדים הם בכיתות שבתוך המוסד. עיריית כפר-סבא מגישה לשני המוסדות הללו את מלוא עזרתה בתחומים רבים.

שני המוסדות של ''משען'' התאזרחו במקום, התפתחו והתרחבו, חניכי ''עלומים'' ששוכנו בראשיתו במבנים ישנים, משוכנים עתה בשורה של מבנים חדשים ומשתתפים בכל הפעולות החינוכיות של תלמידי בתי-הספר. ''אונים'', שהיווה מראשית היווסדו ממלכת ילדים מהווה עתה מוסד חינוכי מקצועי ברמה גבוהה וחניכיו הם מהמבוקשים בשוק העבודה המקצועי. בארבע שנות קיומו כמוסד קדם-צבאי סיימו בו את לימודיהם יותר מ-800 תלמידים ב-20 קורסים.

מוסד חינוכי חקלאי ע''ש ד''ר ב. בירנבוים

מוסד ילדים השייך לתנועת ''פועלי אגודת ישראל '' , הוקם בשנת 1945 ביזמתו של השר המנוח בנימין מינץ, במחנה אשר שימש בתחילה את חפץ-חיים, ראשון הקיבוצים של פא''י. עם סיום מלחמת העולם נקלטו במוסד ילדים ובני נוער מניצולי השואה. מאז ועד היום הזה נתחנכו במקום אלפי נערים לתורה למלאכה ולאזרחות טובה.

כעת מתחנכים במוסד 90 ילדים, רובם מקרים סוציאליים קשים מכל חלקי הארץ, שסודרו על-ידי משרד הסעד, חלקם ילדים עולים חדשים המוחזקים על-ידי עליית הנוער.

מטרת המוסד היא להקנות לילדים אלה את הלימודים היסודיים , יחד עם חינוך לתורה ולמלאכה.

הילדים לומדים בבי''ס ממלכתי-דתי, הנמצא בין כתלי המוסד, בתוך מסגרת

367


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא