בית-הספר המקצועי אורט

בית-הספר המקצועי 'אורט'


לשירות לאומי. הן מרוכזות בעיקר בסביבות טבריה ועוסקות שם בשטחי החינוך, הסעד והבריאות. בנות אלו עובדות במסירות רבה ואינו חוסכות מרץ ומאמץ בעבודתן. ההדים החיוביים המניעים כתגובה על מפעל ההתנדבות מוכיחים את הצורך החיוני בשירות הלאומי של הבנות. הגשמת רעיון חינוכי זה מוסיפה כבוד רב לתלמידות ומשמש ערובה נאמנה לביסוס עתידן הדתי והלאומי לתפארת בית-הספר והעיר כולה.

בית-הספר ''אורט''

על טיפוח החינוך המקצועי במסגרת בית-הספר המקצועי-תיכון ''אורט '' מספר מנהלו אינג' ר. פרוימוביץ :

'' אורט '' כפר-סבא ע''ש שפירא, נמצא בבעלות ''אורט ישראל'' ועיריית כפר-סבא.

בבית-הספר חמש מגמות :

א. אלקטרוניקה - מחלקה שמטרתה להכשיר אלקטרונאים בעלי ידע עיוני לצרכי תכנון, בניה, החזקה והפעלה של ציוד אלקטרוני. מגמה זו מתאימה לבנים ולבנות.

ב. מכשירנות - מחלקה שמטרתה להכשיר מכשירנים בעלי מקצוע ברמה טכנית גבוהה, לצרכי בניה תיקוןואחזקה של מערכות בקרה ואוטומציה. מגמה זו מתאימה לבנים ולבנות.

ג. חשמל - מחלקה שמטרתה להכשיר בעלי מקצוע בעלי ידע עיוני בשטחי האלקטרוניקה: אוטומציה של תהליכי ייצור ומיתקני פיקוד ובקרה חשמליים, אינסטלציה חשמלית מודרנית, תיקון ואחזקה של מתקנל חשמל. המגמה מתאימה לבנים בעיקר.

ד. מכניקה כללית - מחלקה שמטרתה להכשיר בעלי מקצוע מעולים בעלי ידע עיוני במסגרות חרטות, הקצעה ריתוך ומכונות לעיבוד שבבי לסוגיהן. המגמה מתאימה לבנים.

ה. פקידות טכנית - מחלקה שמטרתה להכשיר פקידות למפעלי חרושת ותעשיה, בעלות ידע במקצועות הפקידות ובשרטוט טכני, בחמרים בהליכי-תעשיה, באפסנאות והחסנה. המגמה מתאימה גם לבנות.

באחרונה נערכה רפורמה במבנה החינוך המקצועי בארץ. על פיה קיימים בבית-הספר שלושה מסלולי לימוד עיקריים. בשלושתם משך הלימוד ארבע שנים.

358


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא