נשיא ההסתדרות הציונית פרופ' חיים וייצמן, בביקור ,בבית-הספר

נשיא ההסתדרות הציונית פרופ' חיים וייצמן, בביקור ,בבית-הספר


גן ובהם 1,200 תלמידים עם 50 מורים וגננות ועובדות שירותים (במפעל הבריאות וההזנה ובקייטנות).

בצד פעולות התלמידים בחוגים שונים קויים ליד בית-הספר שבט צופים, אשר נהנה מיחס חיובי מצד המועצה וועד החינוך, שהקציבו הקצבות כספיות לפעולותיו. כבר ב-1939 מנה השבט 145 חניכים, שפעלו ב-14 קבוצות בפיקוחו של מחלקת החינוך ולשכת הנוער (מנהלה יוסף מיוחס). במועצת השבט השתתפו גם מורים, ראש השבט י. לבנון ויושב-ראש ועד החינוך. במארס 1941 נערך בכפר-סבא כינוס ארצי של תנועת הצופים.

על אף הזרמים חינוך אחיד

תוך כדי לבטים על קידומו של החינוך הונהגה בארץ, לפי החלטת הוועד הלאומי ובאישור הקונגרס הציוני, שיטת הזרמים בחינוך. בתנאי המקום, בשנות ה-30 הראשונות, כאשר המושבה ''התנהלה מעצמה'' ללא כל רשות מקומית ואף ללא ועד מושבה מסודר, ראתה ההסתדרות בכפר-סבא בדאגה לחינוך הילדים את אחד התפקידים החיוניים ביותר במקום. פתיחת בית-ספר מוגדר מטעם זרם פירושה היה הפקרת חלק גדול מילדי המושבה בידי עסקני זרמים אחרים ללא כל הצדקה. מה גם שלא היתה אפשרות להבטיח תמיכה נרחבת לזרמים שונים, מחוסר אמצעים. קיומו של בית-ספר אחד הבטיח השפעה מכרעת של ההסתדרות על החינוך במקום ואיפשר הנחלת ערכים חינוכיים לאומיים של תנועת העבודה לכל ילדי המושבה. המושבה הצליחה לקיים את השאיפה לחינוך אחיד שתי עשרות שנים לפני קבלת חוק חינוך חובה ממלכתי, שלפיו בטל החינוך לפי זרמים. חלק נכבד בהישג זה היה למעמדו של ועד החינוך, שאיפשר בחירת מנהלים ומורים שהלמו מגמה זו, ולהם עצמם, שידעו להתעלות מעל אינטרסים צרי אופק ובלבד שהילדים ייהנן מחינוך תקין.

מוסדות נוספים

העליה הגדולה, שהחלה לזרום לארץ ושכפר-סבא נטלה חלק גדול ממנה, והמעברות שהוקמו במבואותיה של המושבה חייבו הקמת מוסדות חינוך נוספים - באיזור המזרחי בשביל ילדי המעברה (שהיה בתחילה משותף עם המושבה נוה-ימיו) ובאיזור המערבי, כדי להקל על הצפיפות הגדולה .ב'אוסישקין', בית- הספר האזורי על שמו של י. ח. ברנר, שנפתח לפני ביטול הזרמים, נמסר לפיקוח זרם העובדים, בתנאי שישמש בית-ספר אזורי. כל הילדים שגרו באיזור המערבי,

346


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא