מפקד החטיבה מודיע על כיבוש המשולש

מפקד החטיבה מודיע על כיבוש המשולש


אנשי הג''א ומתנדבים היו דרוכים לביצוע תפקידיהם במקרה של פגיעה, גילויי ההתנדבות עברו את כל המשוער בכל השטחים, היו תורים ארוכים של תורמי דם, זקנים הפחיתו מגילם וצעירים הוסיפו לגילם, כדי שיורשו לתרום מדמם, עקב קירבתם של מספר שיכוני עולים לגבול הותקנו בעיר 20 מיתקני חירום לקליטת תושבים במקרה שיהיה צורך בפינוי, מקומות אלה היו מצויידים בציוד רפואי ובמאגרי מים גדולים עם כמות גדולה של מנות מזון ושירותי שדה. במיתקנים הללו פעלו 500 מתנדבים מבוגרים ו-500 נערים ונערות. נוסף לאלה הוכנו תחנות ל-500 קשישים, מוגבלים ונכים , הזקוקים לכלכלה ולהלכה. כך הוכן מלאי מזון גדול לאיזורים המרוחקים ממרכז העיר. אולם בכל ההכנות הללו לא היה די אלמלא עמידתם האיתנה של תושבי השכונות.

שיאה של הפעולה בעורף היה בלי ספק במועדון הוועד למען החייל. אלפי מנות מזון יצאו כל יום ממנו אל היחידות, שהתחפרו בפרדסי הסביבה, גם כאן עלתה ההתנדבות על המשוער, די היה לבקש מכמה דיירים של שיכון להכין עשר עוגות וכעבור שעה קצרה הגיעי למועדון 100 עוגות ויותר, די היה לרמוז לאיזו אשה, כי דרוש מיצרך מסויים - והכמות שהובאה עלתה על כל הדרוש,

סעד לפליטי קלקיליה

'' כפר-סבא צפויה להפגזה קשה וממושכת. עליכם לעשות כל אשר בידיכם כדי שהעיר כולה תתחפר לפי תקן מלא, היינו, מחסה עם כיסוי'' , זו היתה הוראתו של מפקד החטיבה, ראש העיריה זאב גלר , שזו היתה לו הפעם הראשונה להיות בעורף (במלחמת העולם השניה, מלחמת השחרור ובמבצע קדש היה בין הלוחמים) אמר : ''במערכה זו נוכחתי לדעת, כי ההתגוננות האזרחית היא לא פחות סבוכה מאשר ארגן יחידות לוחמות '' .

ההתארגנות החלה בהקמת הנהלה לשעת חירום בעיריה, בהשתתפותם של נציגי כל הסיעות. ההנהלה התכנסה ערב-ערב, לפי הצורך, לשם הבטחת ניהול שוטף של העניינים בצורה הדחופה והיעילה ביותר. הוקצב סכום של 100,000 ל''י ליצירת אמצעי התגוננות פסיבית של מאות עובדים ומתנדבים, עשרות אלפי ל''י נוספות הוצאו על עבודות בעיר.

אגב, למחרת כיבושה של קלקיליה, הגישה העיריה סעד, לחם, מים וחלב לאלפי פליטי קלקיליה, שהעיר סבלה מהם שנים רבות.

306


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא