white dot


ב-13.3.37 הגיעה ידיעה מהגליל על רצח מזכיר מועצת פועלי הגליל גדליהו גלר, שהיה עם עלייתו מפועלי כפר-סבא ופעיליה.

באפריל 1938 שוב אירעו מקרי רצח. ההתקפות והצגיפות העיקריות הופנו לעבר הקיבוצים הכובש והמפלס וגם אל הפרדסים שלאורך גבול המושבה.

ב-17.4.38 נורו יריות אל תוך המאפיה של הכובש ואחד מחברי המשק, שעבד במאפיה, נפל במקום. למחרת היום ליוותה המושבה למנוחות את קרבנה העשירי. ביולי 1938 נהרג בעת עבודתו בהשקיית פרדסים במשק קלמניה מנדל ליכטנשטיין .

בתחילת אוגוסט 1938 נרצח צבי קיפניס בעת שנהג במכונית-המשא שלו ''בקרבת עכו. באוקטובר אותה שנה נרצח בן-ציון גרדיס. באייר תרצ''ט (1939 ) נרצחה גניה אורמינר, חברת הכובש. בכ''ב אדר ת''ש (1940) נרצח אריה סדובסקי בהובילו במכוניתו דגים מעקבה.

הרצח בהרי שכם

בתולדות פעולות ההגנה של כפר-סבא תירשם בדף מיוחד פעולתו הנועזת של אחד ממדריכי הנוער בהרי שכם. ביום א', ד' בסיוון תש''ג (6.6.43) - 5 לפנות בוקר, יצאה את כפר-סבא, במכונית-משא קטנה חוליית סיירים ,בת חמישה חברי '' ההגנה '' - אברהם ישראלי, חנוך אבין, עמנואל יודלביץ (ארצי), ראובן קופמן ולוי קופלביץ (ארגוב) - לסייר דרך אשר בה צריך היה לעבור מסע של מפקדי נפת השרון. לסיור היתה גם מגמה להכיר את דרכי שכם וסביבותיה, מקומות ריכוז של מנהיגי הכנופיות הנועזים ביותר בימי המאורעות, ישראלי, שלמד להכיר את הארץ על נקיקיה וקיפוליה, היה תמיד בין הראשונים לכל תפקיד מיוחד וקשה ולכן הועמד גם הפעם בראש יחידת הסיור. הנקודה הסופית של הסיור היתה סבסטיה, היא שומרן העתיקה, שבגלל מצבה האיסטראטגי המצויין יכולה היתה לעמוד בפני חיילות שונים.

בדרכם נתקלו בכנופיה בראשותו של חאמד דרוותה (שרצח חדשים אחדים לפני כן שני שוטרים בריטיים). אנשי החוליה הותקפו בשבתם ליד אחד המעיינות. הם נלקחו בשבי, נכבלו והובלו יחפים במשך שש שעות דרך כמה כפרים, לראווה, עד שהובאו לתוך מערה לשם לינת לילה. הסיירים הצליחו להשתחרר מן הכבלים והתכוננו לברוח, אולם אנשי הכנופיה הבחינו בהם ופתחו ביריות. אברהם ישראלי נפצע פצעי מוות, ארבעת האחרים הצליחו להימלט.

אחד הנמלטים, עמנואל יודלביץ, שהיה פצוע הגיע בחשכת הליל לכפר ג'בע.

296


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא