שיריון בריטי בחוצות כפר-סבא

שיריון בריטי בחוצות כפר-סבא


לגבולות המושבה. תחנת הרדיו המחתרתית פעלה בכמה מקומות ובבתים של אזרחי כפר-סבא. גם ארכיון בית ''ההגנה'' בתל-אביב מצא תקופה מסויימת את מחבואו בכפר-סבא. בחבל כפר-סבא היו בראשית שנות הארבעים 19 ''סליקים'' (מחסני נשק) כאשר בכל אחד היו 14-8 רובים ולכל רובה 100 כדורים (לעומת כ-80 רובים בשנות השלושים), כן היו לנו 16 אקדחים, מכונת-יריה אחת יכמה עשרות רימוני·יד (דו''ח חנשק אריח איצקוביץ). מקומות מחבוא היו בחלקם בתוך פרדסים (בלי ידיעת בעליהם) וגם בתים של תושבים, חצרות ורפתות (בידיעת בעליהם בלבד) ובימי סכנה של חיפושים - מתחת לרצפה ומקום מושבו של הרב בחדר הרבנות ולהבדיל - גם אחד מבתי השימוש בביה''ס.

אצ''ל בכפר-סבא

חנוך קלעי (סטרליץ) היה ראש המיפקדה של אצ''ל בתל-אביב ומפקד אצ''ל בירושלים. הוא ישב במעצר בעכו, במיזרע, בלטרון, באריתריאה, בסודאן ובקניה ושוחרר רק אחרי קום המדינה, ב- 1948 .'' ב-1955 סיפר לארכיון תולדות ''ההגנה'' על המניעים שהביאו אותו ואת חבריו לפרוש מ''הגנה'' בכפר-סבא (רשם סלוצקי) :

,הצטרפתי ל'הגנה'' בהתלהבות. ועדת הקבלה ישבה בפרדס הלר. לאחר זמן מה צורפתי לקורס סגנים בהדרכתו של מפקד הסניף גליניק (בקורס השתתפו, בין השאר, י. קרלנבוים (אלמוג), וולק וסטוליאר מקיבוץ הכובש). אחרי הקורס עסקתי בהדרכח. כעבור זמן מה הגעתי לדרגה של מפקד מחלקה.

''עוד לפני מאורעות תרפ''ט (1929) נמשכתי אחרי ז'בוטינסקי עקב תפיסתו

286


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא