השר פנחס ספיר בחברת ותיקי המקום והסביבה

השר פנחס ספיר בחברת ותיקי המקום והסביבה


בארוחת הצהרים, שנערכה באולם ''השרון'', בירך חבר-הכנסת מ. סורקיס ובדבריו נתן ביטוי ליחסי החברות והידידות הקיימים בין חבר פעילי המקום מעל ומעבר לחילוקי דעות שיש ביניהם בעניינים שונים. ''כל הישגי כפר-סבא ''אמר, ''היו בכוח הקולקטיבי החברי, הקיים מראשית קיומו של ציבור הפועלים במקום''. לבבי ומרגש היה מיפגש הראשונים, שנפתח על-ידי מנהל מפעל המים י. שרוני. לאות הוקרה הוגשה לפ. ספיר תעודת הרשמה ב ''ספר הזהב''.

פ. ספיר הוא אזרח-כבוד ב-16 ערים וישובי פיתוח. אלמלא התנגדותו היה מקבל אזרחות כבוד בכל אחת ואחת מערי ישראל, המוקירים את זכויותיו המרובות בדאגתו לביסוסה הכלכלי של המדינה בכלל ושל הישובים בארץ.

עם מותה של רעית שר האוצר,שושנה ספיר, (כ''ג בתשרי תשל''ב - 12.10.71) הוקמה קרן על-שמה, שמטרתה לסייע לעיריה להנציח את זכרה על-זדי הקמת שני מפעלים חינוכיים-סוציאליים ברוח פעולותיה בתחום החינוך והסעד :

1 ) מרכז קהילתי שיכלול מען לפעוטים, בית לנוער ומועדון לקשישים.

2 ) קרן מילגות שמפירותיה ייהנו תלמידים נזקקים בחינוך תיכוני ועל-תיכוני.

הוקם ועד נאמנים, שהודיע על קבלת תרומות ממוקירי זכרה של המנוחה בחוץ-לארץ ובארץ בסך 3 מיליון ל''י. במלאת שנה למותה של שושנה ספיר( 1.10.72) חולקו 185 המילגות הראשונות לסטודנטים ולתלמידים במוסדות חינוך שונים בסכום כולל של 90,000 ל''י.

בהמלצתה להנהלת הקרן כותבת ראש הממשלה גולדה מאיר : ''חייה של שושנה ספיר הם הדוגמא הטובה ביותר לרוח החלוציות אשר שרתה ביישוב בראשית בנינו ולאחר מכן במדינת ישראל. ממנה ניתן ללמוד שהרוח האמיתית של החלוציות מתלווה על-ידי ענווה וצניעות והמעטה עצמית. עבודתה העקבית במחיצת החברים שזכו לעבוד עמה, מאמציה הבלתי נלאים לבנות כפר-סבא טובה יותר וישראל טובה יותר והאידיאל הטהור שלה הוא מופת לכל אחד מאתנו,''

267


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא