שר התעשיה פ. ספיר ושר חתחבורה י. בן-אחרון בחנוכת שלוחת הרכבת

שר התעשיה פ. ספיר ושר חתחבורה י. בן-אהרון בחנוכת שלוחת הרכבת


שנה ועד היום הזה, נחוש את פעמי תקומתנו. אמנם, כל ישוב במדינה הוסיף נדבך לבניין הארץ והשתתף במאבק העם, אולם מעשים הם הישובים אשר צעדו עם העם מאז ראשית המאבק ועד היום.

''תנועת ,פועלי אגודת ישראל' מצטרפת בברכה מיוחדת לכפר סבא ביום חגה. כאן הוטמן הגרעין ההתיישבותי של 'פועלי אגודת ישראל', אשר לאחר מכן נבט ועשה פרי ברכה. כאן קיבלו את ההכשרה חברי הקיבוץ חפץ-חיים, הישוב הראשון של פא''י, וכאן המשיכה והוכשרו חברי הישובים יסודות ונתיבה. מוסד 'בירנבוים' אחד ממוסדות הנוער המפוארים של פא''י, שוכן בכפר-סבא, לא ייפלא, איפוא, כי קשרינו עם מקום זה כה הדוקים ואמיצים. ולא ייפלא, איפוא, כי אנו חשים עצמנו שותפים נאמנים לשמחת כפר-סבא שהיתה לעיר''.

עשור שני למועצה

את העשור השני לפעולות המועצה (1951 - 1961) סיכם ראש המועצה מרדכי סורקיס בישיבה שדנה בתקציב 1962/63 :

''אנו דנים השנה על התקציב שעה שוועדת החקירה בעניין הכרזת כפר-סבא לעיר עומדת לסיים את עבודתה ולהגיש את המלצתה לשר הפנים. דרישתנו לתת מעמד של עיר לכפר-סבא באה מתוך מגמה, שכפר-סבא תמשיך להוות גורם של פיתוח וקליטה ותוכל להשתלב במעגל הפיתוח של המדינה. אי-שינוי המעמד עלול להקפיא את כפר-סנא, וקפאון אומר נסיגה. אני שמח שכל חברי המועצה הגיעו למסקנה זו, ויש לציין, כי גם הנציגים של כל שכבות הציבור בכפר-סבא - חוץ מאיש אחד או שניים, חקלאים - קיבלו בברכה את החלטת המועצה.

''המעמד החדש יאפשר לנו לתכנו מחדש את כפר-סבא בהתאם למציאות החדשה, לאתר שטחי מגורים ושטחי חקלאות ולתכנן שטחי מגורים צפופים יותר על-ידי הקמת בניינים גבוהים, כי פיזור מייקר את השירותים. כיום חסרים בכפר-סבא מאות פועלים בכל הענפים - תעשיה, חקלאות, בניה, ושירותים. המעמד של עיר יאפשר לנו לבנות דירות ולקלוט פועלים ובעלי מקצוע.

''תכנית המיתאר החדשה, שמתוכנו בידי האדריכל דודאי, תאפשר קליטת עולים. כן תאפשר התכנית החדשה להרחיב את איזור התעשיה, מאחר שכיום כבר אין בו שטחים פנויים. חלקה של היזמה הפרטית בשטח המסחר והמלונאות קטן באופן יחסי ואו סבורים שמתן מעמד של עיר לכפר-סבא יהווה גורם משיכה מבחינה פסיכולוגית ליזמה פרטית בכיוון זה''.

251


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא