בנימין בורנשטיין ושמואל זלינגר
בנימין בורנשטיין
שמואל זלינגר

והוא הסתכם בשנה הראשונה ב- 93 לירות. עשרת מייסדיה של הקופה, שנרשמה כחוק : א.אבולניק, ש. אנגל, צ.ברוזובסקי, ש. גורדון, ש. זלינגר, ח. מרגולין, י. נחומי, פ. קוזלובסקי, ד. רחלין, ור. שרייבמן.

לא נמצא איש מבין ציבור הפועלים שיהיה נכון לקבל על עצמו לנהל את הקופה בשכר.

גם מי שעתיד היה להיות שר האוצר במדינת ישראל חשש מתפקיד זה, אך לבסוף נעתר להפצרותיהם של עסקני הציבור וקיבל על עצמו את תפקיד מנהל הקופה, במשכורת של 4 לירות בחודש. אולם הקופאי ש. זלינגר נשאר מתנדב ורק כעבור זמן מה התחיל אף הוא לקבל שכר דומה ובמרוצת השנים נהיה למנהל הקופד;.

בשבוע שביו 15 ו- 20 באפריל 1945 נערכה בבית-הפועלים בכפר-סבא הוועידה החקלאית הששית. שתיים היו השאלות שהועמדו לדיון על סדר-יומה של הוועידה - המושבה וההתיישבות.

בהחלטות הוועידה הובעה הערכה לכפר-סבא על שעמדה במערכה קשה על משמרת ענייני הפועל העברי ברשות המקומית. צויין, שהמועצה המקומית הורתה דרך לעיריות ולמועצות בהקימה 20 דירות לעולים ולמעפילים. ''שיכון לעולים הוא תנאי ראשון לקליטתם במושבה. מדוע לא יילכו כולן בדרך זו ?'', נאמר בהחלטות.

לוי אשכול, שנעל את הוועידה, אמר : ''זאת לא הפעם הראשונה שמועצות שונות וכינוסי פועלים מתכנסים במושבה זו. כפר-סבא הולכת ונעשית לאכסניה של כינוסי פועלים. הפעם זכינו אנחנו ליהנות מהכנסת אורחים וזכתה כפר-סבא ליהנות מכינוס ועידה של חקלאים בתוכה''.

חצרות הדר

זרוע חשובה לפיתוח התעשייה ולביסוסה ולהשרשתם של מאות פועלים בעיר, בעיקר עולים חדשים, היתה חברת ''חצרות-הדר'' (את השם נתן לה מזכירה הכללי של ההסתדרות דוד רמז, שהשתתף בהנחת אבן-הפינה למבנים הראשונים), שפעלה ליד קופת ''מילווה וחסכון'' של העובדים, חברה זו נוסדה כחברת שיכון של המועצה המקומית, עם הסוכנות היהודית מאז ייסודה ב-1946 ובמשך 18 שנות קיומה בנתה החברה יותר מ-2000 יחידות דיור בהשקעה כוללת

236


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא