שיכון הוותיקים

שיכון הוותיקים


במעונות-יום ואת הילדים בבתי-הספר. כעבור שנה הוקמה בעזרת הסוכנית היהודית שכונה מיוחדת בת 19 בתים ובה שוכנן 29 משפחות מעולי תימן ועשר משפחות מעולי תורכיה.

שיכון לעולי מאוריציוס

חרף המאמץ האנושי הגדול בגיוס כוח אדם לצרכי שמירה הגיוסים לחיילות השונים וליחידות העבריות (הבריגאדה) שפעלו בחוץ-לארץ ובארץ (ראה פרק הבטחון) נמשכה הפעולה המוניציפאלית התקינה לפיתוח המקום וקידימו וגם נסיון ראשון בתחום השיכון לעולים מהעליה הבלתי-לגאלית.

כפר-סבא היתה הראשונה בין המושבות שהוכיחו, כי הדאגה לשיכון עולים צריכה להיות דאגת הציבור כולו. לשיכונם של עולי מאוריציוס נוסדה בשנת 1945 חברת שיכון ציבורית - ''כפר-סבא'' - והיא שהקימה, בעזרת ''בצור'' והסוכנות היהודית, חמישה בתים בני שתי קומות ובהם 20 דירות בנות שני חדרים.

הדירות הושכרו בתנאים נוחים לעולים מבין גולי מאוריציוס. ההשקעה הכספית היתה כ- 10.000 לירות. לשכונה של עולי מאוריציוס נתווספו בשנת 1949 שני בתים גדולים ובהם 28 דירות בנות חדר אחד, והן הושכרו לעולים חסרי אמצעים. בניית בתים אלה עלתה 18,000 לירות.

בטקס הנחת אבן-הפינה לשיכון זה אמר ראש המועצה, א. קרן :

''אנו מקיימים מפעל שיכון מוניציפאלי ראשון בארץ ואנו מורים בזה הלכה, ששיכון אינו עניין של פרט ואפילן לא של חלק מהציבור, הוא מוטל על הציבור כולו.

'' כפר-סבא היתה הראשונה שיצאה מגדר הדיבור וקבעה הלכה למעשה

232


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא