מראה הרחוב הראשי בשנות הארבעים הראשונות

מראה הרחוב הראשי בשנות הארבעים הראשונות


בשנה הראשונה, ואם בית-הספר לא נסגר בתקופת כהונתה והילדים לא נתבטלו מלימודים היה זה רק הודות להורים, שלקחו על עצמם את כל הנטל הקשה ושהחזיקו בעצמם את בית-הספר העממי,

גם הדאגה לבריאות לא העסיקה ביותר את המועצה. התקציב לשירותי בריאות כלל רק את הוצאות איסוף האשפה ותמיכה בפעולה נגד קדחת.

מועצה נבחרת

תקופת כהונתה של המועצה הממונה נסתיימה בספטמבר 1937. בדצמבר 1938 נבחרה ועדת בחירות מורכבת מ-12 נציגים משני הגושים, הפרוגרסיבי והאזרחי, לאחר שוועדת הבחירות סיימה את עבודתה נעשה נסיון לדחות את מועד הבחירות. ''המועצה הזאת לא מילאה את תפקידה ולא הכריזה על בחירות בזמן. לכן אינני מסכים לדחיית הבחירות'', פסק מושל המחוז,

המושל הודיע שמספר חברי המועצה החדשה יהיה 11 ולא 12 , כדי לאפשר לה עבודה תקינה. הבחירות עוררו עניין רב גם מחוץ לתחומיה של המושבה,

בבחירות הראשונות למועצה מקומית נבחרת, שנערכו ב-1.3.1939, נבחרו א. קירכנר (קרן), ש. אנגל, ב. כצנלסון, מ. הלנברג, מ. פומרנץ, ופ. קוזלובסקי (ספיר) סיעת הפועלים ע. גולדשטיין ; (''למען כפר-סבא''); י. פלסר (,,הפועל המזרחי'') י. פפר (חקלאים) ז. ביילין ז''ל (דתיים) וי. סטרליץ (בעלי בתים).

שינוי בולט זה בהרכב המועצה המקומית נתן את אותותיו בבחירת א. קרן מסיעת הפועלים לנשיא המועצה הראשונה וגם בקביעת התקציב הראשון, שגדל מ -1,071 לא'''י ל- 4,258 לא''י. היה זה מיפנה בכל שטחי העבודה ממוניציפאלית והציבורית במושבה, כבר בתקופת כהונתה הראשונה של המועצה המקומית נסללו הכבישים הראשונים במושבה, ניטעו עצי נוי ברחובותיה הראשיים ונבנו הבתים הראשונים לעולים שבנתה רשות מוניציפאלית בארץ.

יום הבחירות למועצה מקומית נבחרת ראשונה היה יום גורלי למקום הזה. מועצה זו הוקמה על-פי חוקה שהוקנתה למושבה אחרי מאבק שנמשך יותר מעשר שנים. עיקר מטרתו של מאבק זה היה הזכות לקיים שלטון מקומי לפי בחירות דמוקראטיות, שבהן יהיו זכאים להשתתף כל אזרחי המקום. במאבק זה, שהיה אמנם נחלת הישוב העברי כולו, היתה כפר-סבא בבחינת נושאת-דגל.

224


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא