העתון דבר


על שלו הוא הרגל גלותי, הגאולה תבוא רק על-ידי יצירת ישובים יהודיים טהורים, רצופים וחזקים במידה המקסימאלית האפשרית, ורק במקום שיש הכרה משותפת - שם צריך לעשות זאת בלב שלם, שם יהיה האיחוד טבעי ויפה, אך ערובה לשלום אין בו'',

סמילנסקי פרסם מאמר חדש ובו האשים את ד''ר קויפמן בשוביניזם ובהטפה להתבדלות וטעו, כי עבודה עברית היא בלתי-ציונית, אינה ישובית ואינה חיובית, מפני שאינה אפשרית (''בוסתנאי'' מיום כ''ג בסיון תרצ''ד).

לא עברו שנים מעטות ופרצו המאורעות, הפועלים הערביים, שעבדו במושבות העבריות הצטרפו ברובם למסיתים ולכנופיות, שעקרו עצים, הציתו שדות וירו מן המארבים, מרבית הקרבנות מבין הפועלים היהודים נפלו דווקא באותם המקומות המעורבים, שבהם עבדו הרבה פועלים זרים. אך גם עובדה זו לא הועילה ולא הזיזה את בעלי הרעיון של עבודה מעורבת מעמדתם הנוקשה נגד עבודה עברית מלאה.

הסופרים והמורים מצטרפים למשמרת

מספר המשמרות גדל והלך והן הפכו למערכה של כבוד לאומי וריכזו סביבן רבים מאנשי הציבור והקיפו יותר ויותר אנשים מכל חלקי הישוב. יחד עם הפועלים ועם האיכרים, חברי התאחדות האיכרים, שקראו לעצמם ''איכרים לאומיים'' ושהכירו, כי בלי עבודה עברית אין לנו תקומה בארץ הזאת ועל כן העסיקו פועלים עבריים במשקיהם, עמדי במשמרות גם סופרים, מורים, רופאים, סטודנטים ואמנים וביניהם שאול טשרניחובסקי, יעקב פיכמן, ש''י עגנון, ד''ר יחזקאל קויפמן, אשר ברש, אליעזר שטיינמן, פנחס לחובר, יהודה בורלא, דוד שמעוני, אברהם ברוידס, אליעזר שמאלי ורבים אחרים, שחקני ''הבימה'' ותיאטרונים אחרים, תלמידים וגם מוריהם, ''הייתי משתתף עמכם בחובה הלאומית הגדולה, אלא שהרופא אסר עלי לנסוע לכפר-סבא מפני שאין עוד כביש לשם'', כתב פרופ' יוסף קלויזנר.

אגודת הסופרים קיימה אסיפת מחאה מיוחדת נגד דחיקת רגלי הפועל היהודי מפרדסי השרון ובה נאמן אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (אז''ר), דוד שמעוני, פרופ' נחום סלושץ ויוסף אהרונוביץ. חיים נחמן ביאליק שלח איגרת ובה הביע את צערו על שנבצר ממנו להשתתף באסיפה זו בגלל בריאותו הרופפת (הוא נפטר בתמוז תרצ''ד, כחדשיים לאחר האסיפה הזאת) : ''הנני קשור בהרגשת הנאספים ומסכים לכל החלטה שתתקבל'' , כתב ח. נ. ביאליק.

171


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא