בית אלכסנדר נורדשטיין

בית אלכסנדר נורדשטיין


תכנית לאיחוד כפר-סבא ועין-חי

ההצעה בדבר איחודן של שתי המושבות, כפר-סבא ועין-חי (כפר מל''ל) חזרה והועלתה פעמים רבות ובאסיפה הכללית מיום ח' בשבט תרפ''ב סוכם :

''ועד מושבת כפר-סבא מציע :

''בתכנית של המושבה נמצאים שמונה שורות של מגרשים המחוברים על-ידי ארבעה רחובות, הנמשכות מדרום לצפון, ורחוב ראשי הנמשכת ממזרח למערב, שבו גם הבניין הציבורי של המושבה, שישמש להבא לכל המוסדות הציבוריים של מושבתנו, כמו בית-ספר, בית-כנסת וכדומה, ושמה גם באר המושבה.

''אנחנו מוותרים על שתי שורות של מגרשים שלצד מזרח. וכל המגרשים הללו יוקצו לכרמי נטיעות, המושבה תתחיל מהשורה השלישית והרביעית, ששם נמצאים הבתים. נעשה חילוף עם בעלי הכרמים הגובלים את המגרשים מערבה למושבתנו ובזה אנו מתקרבים יותר ויותר לעין-חי, שהיא נמצאת בקרן דרומית-מערבית של מושבתנו. רצוי היה שבעלי כפר מל''ל יתחילו לבנות את בנייניהם אצל הבניינים שלנו. אנחנו נקצה להם מגרשים כמספר המגרשים הנמצאים אצלם בכפר מל''ל ובמקומם ניקח מהם את מגרשיהם. להם נקל הדבר יען שאין להם עוד לעת עתה בתים ובניינים במושבתם. הבאר במושבתנו תמציא מים לתושבי כפר-סבא וכפר מל''ל. בזה יהיו כבר שתי המושבות מאוחדות.

'' אם אנשי כפר מל''ל לא יתרצו לזה עליהם להתחיל לבנות את בנייניהם על מגרשיהם הם, שהם על גבול אדמתנו, ובמשך הזמן יתאחדו שתי המושבות הללו''

אולם מסיבות שונות לא יצאה תכנית האיחוד לפועל.

לבטי היישוב ואף ההווי שלו משתקפים בפרוטוקולים של ישיבות הוועד ששרדו מאותה תקופה.

י''ח באדר (תרפ''ב)

- ד. לוונברג מוסר דין-וחשבון מאסיפת האיחוד בהשתתפות ד''ר רופין ואטינגר. מר רופיו התייחס בבישול לכפר-סבא. אי-אפשר להגיד לנו :לכו ובנו, מבלי לבוא אתנו במשא-ומתן. הוחלט לשלוח העתק מן המכתב למר הרצפלד. כן הוחלט להודיע למחלקה להתיישבות, שבשום אופן איננו מסכימים להכניס חברים חדשים לרשימת המתיישבים בטכום של 6,000 לי''מ, כי ישנה אצלנו רשימה של קנדידטים חדשים.

149


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא