ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

42

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 42

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא