ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

משנשמעו היריות יצאו מן המשק לעזרת הנוסעים שלושה נוטרים: ברוך גורביץ, אופאטוב ופייבל. כשהתקרבו, פגע כדור בראשו של גורביץ והוא נפלץ חבריו נסוגו למשק וקראו לעזרה מכפר-סבא ומקלקליה. הרוצחים חשבו את כולם להרוגים, ואחד מהם התקרב אל ברוך גורביץ הגוסס ולקח מידו את הרובה ואת הכדורים.

כשנקבלה בכפר-סבא הידיעה על הרצח יצאו משם משמר שוטרים ופלוגת הצבא המלוה את השיירה מצפון. בבואם למקום מצאו כבר טאנק שהגיע שמה למשמע היריות. הטאנק פתח באש ממכונת יריה. השוטרים והצבא אספו את הפצועים והביאום לכפר-סבא. בדרך טפל בהם רופא קופת חולים ד''ר בורונינסקי שיצא למקום ביחד עם הצבא. במושבה הצטרפו אליו בעזרה ראשונה - ד''ר בורג, ד''ר זוסמן וד''ר פוגל. אוטו של מגן-דוד-אדום בא מתל-אביב ולקח את חמשת הפצועים לבית החולים העירוני בתל-אביב

מאיק בלקינד נמצא מת כשהוא יושב ליד ההגה של האוטו, עיניו פקוחות ורובה ציד בידו, כאילו היה חי. לפני שנפצע הספיק לירות ממנו שתי יריות לעבר הרוצחים. הוא נלקח למרפאת קופת חולים בכפר-סבא.

ברוך גורביץ מת בדרך.


במשק ''האוצר'' עבדו אז למעלה מעשרים פועלים. כל ימי המאורעות לא פסקה שם העבודה. הפועלים מכפר-סבא היו הולכים לעבודה. בשלושת החדשים הראשונים לא קרה כלום. אולם בחודש האחרון התחילו יריות בלילות, גם קרו מקרי פגיעה בפועלים. לפני כחודש המטירה כנופיה אש על שני פועלים מכפר-סבא שחזרו מהעבודה במקום ההוא. איש לא נפגע. בימים האחרונים הורע המצב, והיריות על השומרים נעשו תכופות יותר.

המקרה עשה רושם מחריד על כל המושבה. כאשר נלקחו הפצועים מבית הרופא לאוטו של מדא התנפלה האם של שושנה לאז'ינסקי אל תחת גלגלי האוטו. כאשר הוציאו את מאיר בלקינד ממרפאת קופת חולים צבא המון רב על דלתות המרפאה. קרו גם מקרי התעלפות והיה צורך להגיש עזרה. בגלל השעה המאוחרת אי אפשר היה לסדר את הלויה. הקהל ליוה בהמון את האוטו עד מחוץ למושבה.

הרוצחים שהרגישו את עצמם חפשים לגמרי שעות רבות לאחר ביצוע הפשע - המשיכו במעשים גם בלילה (ליל שבת). קרוב לחצות נורו אל חצר המשק ואל השומרים כמה עשרות יריות. מרוב היריות נפגע הטרנספורמטור החשמלי והבאר הפסיקה לעבוד. הפועלים והעופות נשארו בלי מים ובשבת נשלחו לשם כמה חביות עם מים. כן נשלחו קבוצות אנשים לעזרת החברים שנמצאים במצב קשה.

24

ציון לחללי כפר-סבא והסביבה: תרצ''ו-תרצ''ז: עמוד 24

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא